40 lat minęło…!

40 lat minęło…!

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim powstał w 1976 roku. Był jednym z pierwszych na świecie i drugim w Polsce ośrodkiem edukacyjnym aktywizującym seniorów.
O historii UTW ze Stanisławą Warmuz, rzecznikiem prasowym, rozmawia Magda Wieteska.

 

Magda Wieteska: UTW kończy 40 lat. Z tej okazji odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa. Jak będzie wyglądać?
Stanisława Warmuz: Podczas konferencji na temat „ Seniorzy dla Kultury” będziemy poruszać się w tematyce dotyczącej trzech aspektów: twórczej aktywności seniorów w różnych dziedzinach kultury, w codziennym życiu oraz obecności osób starszych w dziełach wielkich mistrzów.
Część jubileuszowa konferencji odbędzie się w Sali Muzycznej Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego 4 lipca w godz. 15:00-19:00. Natomiast część naukowa, warsztaty, sesja posterowa oraz wystawy będą mieć miejsce 5 i 6 lipca w godz. 10:00-16:00 w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W konferencji wezmą udział goście z zagranicy, a obrady toczyć się będą w języku polskim i angielskim.

M.W.: Jak wyglądały początki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim?
S.W.: Wszystko zaczęło się w 1976 r., kiedy powstało Studium Trzeciego Wieku usytuowane przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu. Jego organizatorem i zarazem pierwszym opiekunem naukowym był lekarz geriatra, prof. Czesław Kempisty, a pierwszym kierownikiem – Karol Węgier. Do Studium należało wtedy 112 słuchaczy. Po trzech latach przeniesiono jego siedzibę do Medycznego Studium Zawodowego przy ul. Stawowej. Kierownikiem została mgr Alina Woźnicka, a opiekunem naukowym prof. dr hab. Wanda Lubczyńska – Kowalska. W 1984 roku Studium Trzeciego Wieku uzyskało status Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

M.W.: Dziś UTW mieści się w Instytucie Pedagogiki UWr. i liczy 750 studentów. To siedem razy więcej niż w jego początkach…
S.W.: Tak, w roku 1997 po nawiązaniu współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu Pedagogiki prof. Jerzym Semkowem, przeniesiono siedzibę UTW na ul. Dawida, a nowym kierownikiem została dr Walentyna Wnuk. Powstała wtedy Rada Naukowa UTW, ukazał się pierwszy numer „Kuriera UTW”, czasopisma redagowanego przez słuchaczy i wydawanego do tej pory.

M.W.: Którego Pani jest redaktorem naczelnym. Jakie były dalsze losy UTW, bo to nie koniec zmian?
S.W.: Ze znaczących momentów w życiu UTW warto wspomnieć jubileusze. Z okazji 25-lecia zorganizowano w 2001 roku Ogólnopolską Konferencję Gerontologiczną pt. „Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse – nadzieje – potrzeby”. Z okazji 30-lecia UTW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek starszy w społeczeństwie i kulturze europejskiej”. UTW został odznaczony „Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego”.
UTW w UWr. był promotorem wielu nowych uniwersytetów trzeciego wieku na Dolnym Śląsku; wspiera ich działalność i przekazuje swoje doświadczenia.
W 2007 r. funkcję kierownika UTW przejął dr Aleksander Kobylarek. Do oferty edukacyjnej doszły m.in. zajęcia komputerowe, kurs bankowości elektronicznej, seminarium gerontologiczne, Teatr Międzygeneracyjny. Rozpoczęła się współpraca międzynarodowa z uniwersytetami trzeciego wieku w innych krajach. Pomogliśmy założyć Uniwersytet Złotego Wieku w Grodnie i UTW we Lwowie, z którymi wymieniamy się doświadczeniami do dzisiaj.
W 2011 r, z okazji Jubileuszu 35-lecia UTW UWr, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „UTW dla społeczeństwa wiedzy i porozumienia” z udziałem przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku, EFOS(Europejska Federacja Starszych Studiujących) i Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Grodnie i we Lwowie.
UTW w UWr. jest członkiem – założycielem Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu.

M.W.: Przypomnijmy, kto może zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr?
S.W.: Każdy, kto ukończył 60 lat, jest nieczynny zawodowo i „zaliczył” rozmowę wstępną. Bez znaczenia jest poziom wykształcenia. Co istotne, słuchaczem można być przez wiele lat.

M.W.: Wiem, że chętnych nie brakuje. Życzę zatem dalszej, owocnej pracy w UTW i kolejnych okrągłych rocznic.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Seniorzy dla Kultury”
Wstępny program:

4 lipca 2016 r., sala muzyczna Oratorium Marianum

14:00-15:00 Rejestracja gości i uczestników
15:00-10:20 Rozpoczęcie uroczystości w wykonaniu Chóru UTW „Sursum corda”
Powitanie uczestników – dr Aleksander Kobylarek, Kierownik UTW w UWr
15:20-15:50 Historia UTW – mgr Alina Woźnicka, dr Walentyna Wnuk, dr Aleksander Kobylarek – kierownicy Uniwersytetu w kolejnych latach jego 40-letniej działalności
15:50-16:05 Film o działalności UTW
16:10-16:40 Przerwa kawowa
16:40-17:40 Wręczenie przyznanych uhonorowań dla osób szczególnie zasłużonych w 40 – leniej działalności UTW w UWr
17:40-18:00 Część artystyczna
18:30 Kolacja dla zaproszonych gości. Spotkanie prowadzi dr Emilia Nowaczyk, przewodnicząca Zarządu UTW

5 lipca 2016 r., Uniwersytet Wrocławski, budynek Instytutu Pedagogiki i Psychologii, Wrocław, ul. Dawida 1/3

10:00-16:00 Aula II p., referaty w j. angielskim
sala 8 (mała aula UTW) – referaty w j. polskim
s. 24, 25, 26, 27 – warsztaty, sesje plakatowe i wystawy
16:00-17:00 Przerwa obiadowa
17:00-18:30 Występy senioralnych zespołów artystycznych

6 lipca 2016 r., Uniwersytet Wrocławski, budynek Instytutu Pedagogiki i Psychologii, Wrocław, ul. Dawida 1/3

10:00-15:30 Aula II p., referaty w j. angielskim
sala 8 (mała aula UTW) – referaty w j. polskim
s. 24, 25, 26, 27 – warsztaty, sesje plakatowe i wystawy
15:00-16:00 Zakończenie konferencji
16:00-17:00 Przerwa obiadowa
17:00-18:30 Wycieczka po Wrocławiu

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.