54 nowe Centra Aktywności Seniora

54 nowe Centra Aktywności Seniora

Aż 54 nowe Centra Aktywności Seniora mają powstać w Krakowie w ciągu najbliższych sześciu lat. Na realizację przyjętego przez radnych „Programy Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych” przeznaczono 14,1 mln zł. W Centrach seniorzy będą mogli korzystać z szerokiej oferty różnorodnych zajęć – warsztatów, wykładów, ćwiczeń – a także jeździć na wspólne wycieczki i zasięgać porad dyżurujących specjalistów. Placówki mają być czynne minimum przez cztery godziny dziennie.

Centrami finansowanymi przez gminę kierować mają organizacje pozarządowe. Wybór organizacji zostanie przeprowadzony w ramach otwartego konkursu ofert. Wybrana organizacja będzie musiała zapewnić ze środków własnych co najmniej 10 proc. kwoty, którą chce uzyskać od gminy. Wkład własny będzie można rozliczyć również w postaci wolontariatu na rzecz osób starszych.

Według danych z 2013 roku ok. 21 proc. populacji Krakowa stanowią seniorzy.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.