Wrocław Miastem Pokoleń

Wrocław Miastem Pokoleń

Wrocławskie Centrum Seniora, we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miasta Wrocław są realizatorami projektu „Edukacja do starości. Wrocław Miastem Pokoleń”.

Rozpoczyna się kolejna edycja przedsięwzięcia, które zyskało miano złotej praktyki i w dowód uznania wpisane zostało do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Od lutego do końca maja 2016 roku nauczyciele z 13 placówek oświatowych, przedszkoli i szkół, we współpracy z seniorami – edukatorami z wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, podejmują działania skoncentrowane na zmianie postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia.

Długoterminowe plany przewidują, że cele projektu obejmą:
– rozwój świadomości dzieci i młodzieży na temat późnej dorosłości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka,
– łamanie stereotypów oraz przejawów dyskryminacji na temat osób starszych,
– modyfikacje poglądów dzieci i młodzieży wobec seniorów z postawy dystansu, obojętności, niechęci do postawy zrozumienia, życzliwości i szacunku,
– budowanie solidaryzmu międzypokoleniowego,
– rzeczywistą realizację dialogu międzypokoleniowego.

Źródło: Wrocławskie Centrum Seniora

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.