Agencja Badań Medycznych finansowana z budżetu NFZ

Agencja Badań Medycznych finansowana z budżetu NFZ

Agencja Badań Medycznych może pochłonąć aż 0,3% planowanych przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia na dany rok. Przedstawiamy oficjalne stanowisko Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Strona Społeczna stanowczo sprzeciwia się art. 34 projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106), który ma na celu zmianę art. 97 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w taki sposób aby Agencja Badań Medycznych była finansowana odpisem z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 0,3% planowanych przychodów Funduszu na dany rok.

Stoimy na stanowisku, iż obywatele opłacają składki mając przekonanie, że są one przeznaczane na finansowanie świadczeń medycznych, a nie tworzenie nowego bytu administracji publicznej. W obecnej, trudnej sytuacji świadczeniodawców i nadal nieakceptowanym przez ubezpieczonych czasie oczekiwania na świadczenia, każde uszczuplenie budżetu NFZ będzie skutkowało zmniejszeniem dostępności do świadczeń medycznych.

Do czasu poprawy sytuacji finansowej publicznego płatnika i podniesienia wyceny świadczeń do poziomu umożliwiającego realizacje porozumień płacowych zawieranych przez Ministra Zdrowia, każdy odpis celowy z budżetu NFZ jest nie do zaakceptowania.

Strona Społeczna apeluje również o zmianę art. 9 projektu, który reguluje skład Rady Agencji. Uważamy, że w składzie Rady powinien znaleźć się także przedstawiciel Rady Dialogu Społecznego. Jednocześnie uważamy, że idea powołania się Agencji Badań Medycznych jest słuszna, a jej cele w pełni zasadne, jednak pod warunkiem uzyskania finansowania bezpośrednio z budżetu państwa.

Podkreślamy, że jak najbardziej pozytywnie oceniamy propozycję powstania Agencji Badań Medycznych i również uważamy, że należy zwiększyć finansowanie Instytutów i Klinik, jednak nie zgadzamy się aby te działania zmniejszały finansowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ i odbywały się kosztem pacjentów i pozostałych podmiotów leczniczych.

Źródło: BCC


BCC to klub przedsiębiorców, który prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz obrony interesów polskich przedsiębiorców, rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.