Aktywne i zdrowe starzenie się – wnioski z debaty

Aktywne i zdrowe starzenie się – wnioski z debaty

W Warszawie odbyła się debata pt. „Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się”, podczas której eksperci dyskutowali o wyzwaniach demograficznych i opiece nad seniorami. Wnioski z debaty.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny zorganizował debatę „Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się”, która odbyła się 14 listopada 2018 w Warszawie. Debata była podzielona na trzy panele tematyczne:
✔ I panel – Wyzwania demograficzne i organizacyjne opieki senioralnej: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, poseł Michał Szczerba, dr Bogdan Wojtyniak (prof. NIZP-PZH);
✔ II panel – Opieka stacjonarna nad seniorami: Bartosz Mikołajczyk, Zuzanna Grabusińska, Ryszard Olszanowski;
✔ III panel – Terapia i opieka domowa seniora: prof. dr hab. Mirosław Wysocki, dr n. med. Ewa Kądalska, Marzena Rudnicka, Ewa Przybyło.
Debatę otworzył dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Najważniejsze wnioski z debaty

Niezwykle ważne jest stworzenie odpowiedniego otoczenia dla seniora, aby mógł żyć bezpiecznie i rozwijać swoje pasje, czy kontynuować aktywność zawodową.
✔ 1. Szczególnie ważne jest mieszkanie seniora. Należy dostosować je do potrzeb i możliwości fizycznych osoby starszej, zadbać o odpowiednie oświetlenie, łatwo dostępne umeblowanie, uporządkowane podłogi. Zamiana mieszkania na bardziej dostosowane jest także rozwiązaniem, ale warto wybierać mieszkanie w tej samej okolicy, aby nie zmieniać otoczenia, do którego jest przyzwyczajona osoba starsza.
✔ 2. Szczególnie ważne jest zagadnienie dotyczące zdrowia psychicznego osób starszych, w tym poczucie samotności, które wpływa bardzo negatywnie nie tylko na dobrostan psychiczny, ale także fizyczny. Poważny odsetek osób starszych cierpi na depresję.
✔ 3. Niezwykle istotne są więzi społeczne, które wpływają na długość życia. Dlatego należy podtrzymywać kontakty z ludźmi.
✔ 4. Ważne jest, aby stworzyć modele pracy dla osób starszych, które jeszcze mogą i chcą pracę podejmować. Trzeba umożliwić pracę osobom po przekroczeniu wieku emerytalnego (jeżeli mają wolę, aby nadal pracować). Nie warto wysyłać wszystkich na emeryturę „na siłę”.
✔ 5. Należy wspierać Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne inicjatywy aktywizujące osoby starsze. Co piąty 80-latek używa internetu. Niekiedy nie doceniamy osób starszych w sferze ich umiejętności i chęci adaptacyjnych względem nowych technologii.

Wnioski z debaty dotyczące sprawnej i wydajnej opieki senioralnej

✔ 1. Niepotrzebna hospitalizacja oddziałuje negatywnie na zdrowie osoby starszej.
✔ 2. Wynagrodzenie w zawodzie opiekuna medycznego jest na tyle niskie, że często nie zaspokaja podstawowych potrzeb pracownika. Tym samym osoby młode nie dążą do podejmowania pracy w tym zawodzie, a jeśli podejmują, to zwykle szybko zmieniają zawód. Może skutkować to częstą rotacją pracowników oddziaływającą negatywnie na system opieki i podopiecznych.
✔ 3. W stosunku do starszego pacjenta powinna być w sposób regularny przeprowadzana całościowa ocena geriatryczna. Aktualnie jest to wykonywane zbyt rzadko, a jeśli jest, to wyniki tej oceny zazwyczaj nie przekładają się na konkretne spersonalizowane działanie w stosunku do pacjenta.
✔ 4. W Polsce zarejestrowanych jest: 252 pielęgniarki geriatryczne, ok. 2 600 pielęgniarek posiadających kursy opieki długoterminowej oraz ok. 20 000 pielęgniarek posiadających kwalifikacje z krótkich form kształcenia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Warto je „odszukać”, gdyż stanowią nie w pełni wykorzystany potencjał w opiece nad seniorami.

Należy pamiętać, że wszelkie inicjatywy oraz wsparcie dla osób starszych nie ma szans zostać efektywnie wykorzystane bez skutecznego przepływu informacji, co powinno stanowić wyzwanie m.in. dla samorządów.


Publikacja powstała w ramach programu „EDUKACJA ZDROWOTNA W PROFILAKTYCE URAZÓW I PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 w ramach Celu operacyjnego nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.