Artystycznych wyróżnień i podsumowań moc!

Artystycznych wyróżnień i podsumowań moc!

Miała miejsce podczas finałów dwóch przeglądów, w trakcie obchodów Dni Seniora, w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Senioralnej, organizowanego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Związek Okręgowy Wrocław i Wrocławskie Centrum Seniora. Podziękowania, w postaci pamiątkowych dyplomów otrzymali wszyscy uczestnicy, a wyróżnione zespoły dodatkowo specjalne statuetki i oczywiście ponowny występ na żywo, przed publicznością, zachwyconą ich poziomem artystycznym oraz profesjonalnym wykonaniem.

Finał Przeglądu Małych Form Teatralnych i Kabaretów miał miejsce w piątek 9 października w Centrum Kultury AGORA. Przybyłych laureatów i widzów przywitali Henryk Lidtke i Krzysztof Strecker z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, którzy podziękowali wszystkim wykonawcom za udział, krótko uzasadnili wybór jury, zapewniając o bezstronności werdyktów oraz przejrzystości i uczciwości przekazów. W uroczystości udział wzięła również przewodnicząca jury, Grażyna Mosur, dyrektor CK Agora. Przed międzypokoleniową widownią, wielbicielami skeczów i aktorskich poczynań, wystąpiły dwie wyróżnione grupy: Zespół teatralny „Teatr BAKARA” – Dom Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej METALOWIEC we Wrocławiu oraz „Kabaret Nie Tylko Starszych Pań” z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ZO we Wrocławiu. Jury przyznało również specjalne wyróżnienie oraz tytuł: „Indywidualność sceniczna” dla pani Izabeli Król z „Kabaretu Nie Tylko Starszych Pań”.

Wyróżniony Kabaret „TO I OWO” ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „ATENA” w Obornikach Śl. nie mógł niestety uczestniczyć w gali finałowej, ale tylko i wyłącznie ze względu na napięty grafik występów. W imieniu nieobecnej grupy statuetkę i dyplom odebrała Bożena Kazakow-Górzyńska. Wszyscy artyści – laureaci wspaniale rozbawili publiczność, dając iście mistrzowskie pokazy sztuki teatralnej i kabaretowej.

Gala finałowa Przeglądu Amatorskich Chórów Senioralnych odbyła się w sobotę 10 października w siedzibie Stowarzyszenia TRATWA. Uroczystość poprowadzili: Krzysztof Strecker z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Barbara Kołaczkiewicz, animator kultury ze Stowarzyszenia TRATWA, którzy składali gratulacje wszystkim artystom i zapraszali na scenę wyróżnionych.

Przed okazałym audytorium zaprezentowało się kilka nagrodzonych ugrupowań, a także Chór żeński „GLORIA” z Mikołowa, który otrzymał nagrodę specjalną Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców oraz goście honorowi – Chór „Radość” z Klubu 4 RBLog. pod kierunkiem Stanisława Śliwińskiego.

Spośród aż dziewiętnastu zespołów, startujących w eliminacjach, wyróżnione zostały trzy chóry i cztery zespoły śpiewacze: Chór Kameralny Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Ruda Śląska; Chór ATENA z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach Śl.; Chór Dnia Jednego – Stowarzyszenie Męskie Śpiewacze z Prochowic; Zespół śpiewaczy „SAMI SWOI” z Radwanic; Zespół śpiewaczy „AKORD” ze Świebodzic; Zespół „Jaworzynianie” z Jaworzyny Śl. Wystąpił również zespół „Ślężanki” – z Borka Strzelińskiego, który otrzymał wyróżnienie. Finałowe mistrzowskie występy zgromadziły rzesze uczestników, wypełniających salę po brzegi, zadowolonych z piękna muzyki w wykonaniu bohaterów tego sobotniego popołudnia.

Wrocławskie Centrum Seniora gratuluje artystom niezwykłego kunsztu oraz dziękuje wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w organizację obu wydarzeń. Szczególnie podkreśla zaś ogólnopolski charakter obu przeglądów, co sprzyja integracji środowisk senioralnych z różnych stron Polski i jest istotnym czynnikiem w budowaniu pozytywnych relacji w zakresie krzewienia kultury, zarówno w mniejszych, jak i większych miejscowościach, organizacjach i społecznościach.

1

3

4

6

5

Tekst i zdjęcia: Joanna Ryłko / Wrocławskie Centrum Seniora

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.