Bezpieczny testament

Bezpieczny testament

Aby nasza ostatnia wola zawarta w testamencie została spełniona, musimy zadbać o to, aby sporządzony przez nas testament nie został zatajony lub zniszczony oraz żeby został przekazany do sądu lub notariusza w celu jego otwarcia i ogłoszenia bez zbędnych opóźnień. PEWNY-TESTAMENT.PL to pierwsza w Polsce firma, która oferuje profesjonalną usługę bezpiecznego przechowania testamentu oraz innych dokumentów i przekazania ich po Twojej śmierci wskazanym adresatom.

Usługa polega na przechowaniu testamentu odręcznego lub odpisu testamentu sporządzonego u notariusza oraz innych dokumentów takich jak listy, płyty CD etc. i przekazaniu ich po Twojej śmierci wskazanym adresatom. To na firmie Pewny-Testament.pl spoczywa obowiązek uzyskania informacji o śmierci klienta oraz zweryfikowania jej przed rozpoczęciem procedury przesłania powierzonych przesyłek.

Dzięki temu zyskujesz pewność, że Twój testament będzie bezpiecznie przechowany i nie dostanie się w niepowołane ręce, a po Twojej śmierci trafi do właściwego sądu w celu rozpoczęcia procedury spadkowej.
Dodatkowo możesz zagwarantować swoim bliskim przekazanie cennych informacji, takich jak numery kont bankowych, polis, lokat, jak również wskazówek, które ułatwią im codzienne życie, gdy Ciebie zabraknie. To ważne, bowiem takich informacji nie można zawrzeć w testamencie.

Na podstawie otrzymanych informacji o aktywach i pasywach spadku podlegającego dziedziczeniu, Twoi spadkobiercy będą mogli podjąć decyzję, czy przyjąć spadek, czy go odrzucić. Takie informacje będą szczególnie istotne w sytuacji, gdy suma pasywów jest w majątku wyższa niż aktywów.
W ramach tego kompleksowego rozwiązania możesz też pozostawić swoim bliskim pożegnanie w formie listu, nagrania dźwiękowego lub video.

Jak to działa?
Po podpisaniu umowy z klientem firma Pewny-Testament.pl ma obowiązek sprawdzania i weryfikowania informacji o śmierci klienta kilka razy do roku. W przypadku przechowania testamentu u notariusza to spadkobiercy muszą poinformować go o śmierci spadkodawcy, przedkładając odpis aktu zgonu. Może to być problematyczne w przypadku, gdy osoby te nie wiedzą, że zostały wskazane w testamencie jako osoby dziedziczące po zmarłym (znajomi,sąsiedzi, fundacje etc.).

Dokumenty, których treść znasz tylko Ty, zamykane są w wysokiej klasy bezpiecznych kopertach, używanych np. przez banki do transportu pieniędzy. Po zamknięciu przesłanych dokumentów w bezpiecznych kopertach otrzymasz informację o jej indywidualnym numerze. Dzięki posiadanym zabezpieczeniom nie ma możliwości wyjęcia zawartości koperty bez jej jednoczesnego uszkodzenia. W wypadku modyfikacji zawartości koperty (np. dodanie w przyszłości dokumentów dla dodatkowej osoby) konieczne jest otwarcie koperty, co powoduje jej nieodwracalne uszkodzenie. Zmodyfikowana zawartość jest następnie umieszczana w kopercie o nowym numerze seryjnym.

Wszystkie koperty są przechowywane w certyfikowanych przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej sejfach klasy S1 wg normy PN-EN 14450:2006. Oznacza to, że spełniają one wymogi do przechowania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” oraz broni palnej i amunicji.

Kontakt ze wskazanymi osobami następuje dopiero po ustaleniu śmierci klienta na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Stanu Cywilnego. Gwarantuje to, że dokumenty nie zostaną omyłkowo przesłane do adresatów zbyt wcześnie. Przechowywane dokumenty są przesyłane na terenie Polski do wskazanych osób z zastrzeżeniem dostarczenia ich do rąk własnych, a więc tylko te osoby będą mogły odebrać adresowaną do nich przesyłkę.

Korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich
Skorzystanie z usług firmy Pewny-Testament.pl gwarantuje dyskrecję, bezpieczeństwo i pomoc w zrealizowaniu ostatniej woli – umowa podpisywana jest ze spółką wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, która ma obowiązek pełnej dokumentacji działalności, a na wypadek śmierci udziałowców umowy nie wygasają.

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu możesz zostawić swoim bliskim informacje o posiadanych rachunkach bankowych, polisach, czy środkach zgromadzonych w OFE, które również podlegają dziedziczeniu. Po Twojej śmierci spadkobiercy będą mogli bez wieloletnich opóźnień i zbędnych wydatków zgłosić się do odpowiednich instytucji po należne im środki pieniężne.
W bezpiecznych kopertach możesz również pozostawić listy i nagrania pożegnalne, które trafią do Twoich bliskich po Twojej śmierci.

Cennik oraz pozostałe informacje na temat działalności firmy, a także aktualności w prawie spadkowym znajdziesz na stronie: www.pewny-testament.pl oraz profilu firmy na Facebooku: www.facebook.com/Pewny-Testamentpl-1509499606011787.

pewny_testament_RGB_jpg

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.