Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Osoby, które otrzymały z sądu nakaz zapłaty lub zostały pozwane przez nieuczciwego sprzedawcę prądu, gazu lub usług telekomunikacyjnych mogą liczyć na wsparcie. Bezpłatna pomoc prawna jest udzielana przez Stowarzyszenie Aquila.

W wyniku nieuczciwych działań przedsiębiorców wiele osób nieświadomie zmieniło dostawcę usług. Konsumentom, którzy zostali oszukani przez firmy sprzedające gaz, prąd lub usługi telekomunikacyjne pomaga – na zlecenie UOKiK – Stowarzyszenie Aquila (wym. akwila). Wsparcie jest przeznaczone dla osób, które dostały z sądu nakaz zapłaty lub zostały pozwane przez nieuczciwego sprzedawcę. Bezpłatna pomoc prawna obejmuje sprawy, które dotyczą spółek: Polski Prąd i Gaz, Twoja Telekomunikacja, Polskie Centrum Telemedyczne, Telekomunikacja dla Domu, PGT, Nasza, New Telekom i im podobne.

4 kroki do uzyskania pomocy

Krok 1. Trzeba zeskanować umowę zawartą z firmą i wszystkie inne dokumenty dotyczące sprawy (np. otrzymywane faktury, pisma wysyłane do przedsiębiorcy, pisma odebrane od przedsiębiorcy, potwierdzenia wysłania pism i potwierdzenia ich odbioru przez przedsiębiorcę) i wysłać na adres kontakt@prawo-konsumenckie.pl. Całą sprawę należy dokładnie opisać, podając termin odebrania pisma z sądu oraz numer telefonu. W zeskanowaniu i wysłaniu dokumentów może pomóc rzecznik konsumentów (rzecznika można wyszukać w wyszukiwarce instytucji udzielających pomocy konsumenckiej – klikając TUTAJ).

Krok 2. Stowarzyszenie Aquila e-mailem lub tradycyjną pocztą przesyła umowę o darmową pomoc prawną oraz pełnomocnictwo (wymagane, aby prawnicy mogli zająć się sprawą). Po otrzymaniu dokumentów należy je niezwłocznie wydrukować, podpisać i odesłać do stowarzyszenia – skan e-mailem, a oryginały pocztą tradycyjną na adres: Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław.

Krok 3. Pomoc jest darmowa, ale trzeba pokryć koszty z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i wpłacić zaliczkę na pokrycie kosztów korespondencji. Kwotę w wysokości 37 zł należy uiścić po otrzymaniu od stowarzyszenia pełnomocnictwa oraz umowy. W przypadku wygrania sprawy – pieniądze są zwracane.

Krok 4. Prawnicy w Stowarzyszeniu Aquila zaczną działać w sprawie, gdy otrzymają skany. Liczy się czas, ponieważ na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest tylko 14 dni.

Projekt darmowej pomocy realizowany jest ze środków Poczty Polskiej, która decyzją prezesa UOKiK została zobowiązana do przekazania pieniędzy na ten cel.

Więcej informacji pod numerem: 801 440 220 – infolinia konsumencka.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.