Centra Senior-WIGOR: sukces czy klapa?

Centra Senior-WIGOR: sukces czy klapa?

Jak podał Portal Samorządowy, specjaliści alarmują, iż rządowe plany utworzenia sieci centrów Senior-WIGOR to niezwykle ryzykowny projekt, który może zakończyć się porażką. Jako główną przyczynę ewentualnej porażki typuje się sposób finansowania, który znaczną częścią kosztów obciąży samorządy i seniorów. Projekt skierowano do konsultacji społecznych. Z pierwszych reakcji samorządowców wynika wyraźnie, że jeśli sposób finansowania nie zostanie zmieniony, zainteresowanie projektem będzie nikłe. Samorządy zgłosiły kilka propozycji zmian w planach, m.in. zwiększenie części kosztów ponoszonych przez rząd, włączenie do finansowania centrów organizacji pozarządowych, a także zmianę długości przyznawania dotacji z roku na co najmniej trzy lata.

Przeczytaj więcej o Centrach Senior-WIGOR.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.