Dni uczenia się dorosłych 2019

Dni uczenia się dorosłych 2019

Tegoroczna edycja kampanii społecznej Dni uczenia się dorosłych rozpocznie się w niedzielę 15 września i potrwa do 15 października. To wydarzenie dla osób, które chcą się rozwijać, zdobywać nową wiedzę i umiejętności.

Podstawowe umiejętności, które nabywamy od najwcześniejszych lat życia i podczas edukacji obowiązkowej, nie stanowią już fundamentu na całe życie – musimy je wciąż uaktualniać i modernizować. Dotyczy to także takich zdolności jak komunikacja, aktywne uczestnictwo w kulturze czy umiejętność pracy w zespole. Dni uczenia się dorosłych to kampania społeczna, wspierająca osoby dojrzałe w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego samodoskonalenia.

– Wspierając kampanię społeczną „Dni uczenia się dorosłych 2019” chcemy pokazać osobom dojrzałym, że warto i należy się uczyć przez całe życie. Powinniśmy kształcić się nie tylko na potrzeby aktualnej lub przyszłej pracy, ale także po to, by zaspokoić ciekawość świata, rozwijać się i w pełni funkcjonować w stale zmieniającym się społeczeństwie – mówi Beata Obraniak z HRP, koordynator regionalny kampanii na terenie województwa łódzkiego.

Wydarzenia w ramach kampanii

– Podczas kampanii chcemy pokazać różnorodne możliwości rozwijania się, wielość miejsc, tematów i sposobów, które można wykorzystać, by nieustannie się uczyć. Warsztaty, dni otwarte, spotkania, pikniki edukacyjne, happeningi i wycieczki, treningi plenerowe, pokazy, konferencje i seminaria, konkursy, webinaria itp. – wszystko po to, by przekonać dorosłych Polaków, że warto kształcić się przez całe życie, dbając nie tylko o swój rozwój zawodowy, ale i dla przyjemności, zdrowia, tężyzny fizycznej czy rozwoju osobistego – przekonuje Beata Obraniak.

Jednym z ważniejszych wydarzeń realizowanych w ramach kampanii będzie piknik edukacyjny na Rynku Manufaktury. 28 września 2019 roku, w godzinach 10.00-20.00, firmy szkoleniowe przedstawią swoją ofertę, zaprezentują najpopularniejsze i najbardziej interesujące kursy lub szkolenia ze swojego portfolio oraz opowiedzą, dlaczego warto i trzeba się uczyć. Dodatkowo, specjaliści wskażą źródła finansowania tej formy edukacji. Wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w pokazach, warsztatach, prezentacjach i ekspozycjach najróżniejszych usług rozwojowych.

Organizatorem kampanii jest Polska Izba Firm Szkoleniowych, a patronem honorowym – Komitet Polski ds. UNESCO. W ramach kampanii społecznej Dni uczenia się dorosłych można również zorganizować własne wydarzenie (rejestracja na stronie www.edurosli.pl).

Goniąc Unię Europejską

Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników edukacji dzieci i młodzieży, a jednocześnie jeden z najniższych indeksów edukacji dorosłych. Mimo aspiracji oświatowych Polaków, przejawiających się chęcią uzyskania dyplomu ukończenia wyższej uczelni, dysproporcja między tymi dwiema grupami jest wyraźna. Zaangażowanie edukacyjne osób w wieku 25+, które ukończyły tradycyjne ścieżki edukacji formalnej, zdecydowanie traci impet – w tej kategorii wiekowej należymy od lat do ostatniej grupy krajów w Europie.

Jak wynika z danych EUROSTATU, uczestnictwo Polaków w procesie kształcenia i szkolenia osób dorosłych (KSD) od lat utrzymuje się na ponad dwukrotnie niższym poziomie niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (UE28) – w 2017 roku wyniosła 10,9%. Dodatkowo, na przestrzeni ostatnich lat, można zaobserwować nieznaczne fluktuacje tego wskaźnika w Polsce, podczas gdy jego średnia wartość dla UE28 powoli, ale systematycznie rośnie.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.