Dobry Testament najlepszym sposobem na dysponowanie dorobkiem swojego życia

Dobry Testament najlepszym sposobem na dysponowanie dorobkiem swojego życia

Czy rozmyślając nad dorobkiem swojego życia, zastanawiasz się, co stanie się z nim, gdy kiedyś cię zabraknie? Kto zamieszka w twoim mieszkaniu, kto odziedziczy zbierane latami książki, co się stanie z oszczędnościami lub prowadzonym przez ciebie gospodarstwem rolnym i całym jego inwentarzem? Polskie prawo spadkowe dokładnie wskazuje osoby, które po śmierci spadkodawcy dziedziczą jego majątek. W pierwszej kolejnością są to małżonek oraz dzieci, a jeśli ich nie ma, to wnuki, prawnuki, itd. Jeśli spadkodawca nie posiadał dzieci, dziedziczą małżonek, rodzice i rodzeństwo, a jeśli ono nie dożyło otwarcia spadku, czyli momentu, kiedy zmarł spadkodawca, to dziedziczą dzieci lub wnuki rodzeństwa. Jeśli natomiast zmarły nie posiadał żadnej rodziny ani krewnych, jego majątek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego w Polsce, a jeśli nie da się takiego ustalić, wówczas Skarb Państwa.

Jeśli posiadasz bliższą lub dalszą rodzinę, którą kochasz i z którą jesteś związany, rozwiązanie przewidziane w polskim prawie spadkowym jest dla ciebie korzystne. Pamiętaj jednak, że gdy ciebie zabraknie, twoi najbliżsi staną się współwłaścicielami całego pozostawionego przez ciebie majątku, bez wyszczególnienia na konkretne jego elementy. Twój kredens będzie zatem współwłasnością córki, syna i ich dzieci. Taki sam los czeka mieszkanie czy samochód. Może to doprowadzić do niepotrzebnych spięć, a nawet sporów, których możesz uniknąć sporządzając testament i wskazując w nim, która osoba odziedziczy konkretny przedmiot.

Jeżeli natomiast jesteś samotny, albo bezdzietny i nie chcesz aby po twoim odejściu gromadzony przez Ciebie majątek, przejęła gmina lub Skarb Państwa, i nie masz żadnej osoby, której mógłbyś go przekazać, rozważ zapisanie go w testamencie wybranej przez siebie organizacji pozarządowej albo instytucji, która według ciebie zrobiłaby z niego dobry użytek.

Być może posiadasz dzieci, ale nie utrzymujesz z nimi kontaktu. Albo jesteś w kontakcie tylko z córką, podczas gdy syn nawet nie zadzwoni, aby zapytać, jak się czujesz. Możesz wówczas sporządzić testament i zapisać swój majątek tylko jednemu dziecku, albo obydwojga pozbawić spadku i przekazać go innej osobie, np. wnukowi bądź rodzeństwu.

Osoby żyjące w konkubinacie muszą pamiętać, że zgodnie z prawem spadkowym, ich partner nic po nich nie dziedziczy. Jeśli więc od lat żyjesz w związku partnerskim i wspólnie z partnerem mieszkacie w twoim mieszkaniu, gdy ciebie zabraknie, najbliższa tobie osoba niczego nie otrzyma. Co więcej, będzie musiała wyprowadzić się z zajmowanego mieszkania. Jedynym sposobem, aby temu zapobiec jest napisanie testamentu i wskazanie w nim partnera, jako spadkobiercy.

Po tym, jak upewnisz się, że przyszłość twoich najbliższych jest zabezpieczona, i że przekazałeś im za pośrednictwem testamentu wszystko, co chciałeś, warto pochylić się nad wybraną organizacją pozarządową i zapisać jej w testamencie choćby ułamek tego, co pozostawiłeś najbliższym. Dzięki twojej szczodrości, instytucje te będą mogły działać na szerszą skalę i zmieniać świat na lepsze. Być może przez całe życie ciężko pracowałeś i nie miałeś okazji, aby zatroszczyć się o sprawy bliskie twemu sercu, takie jak pomoc potrzebującym, wspieranie działań obywatelskich, ochronę przyrody czy dziedzictwa narodowego? A może latami wspomagałeś konkretną fundację lub stowarzyszenie i chcesz, aby po twojej śmierci gromadzony przez ciebie majątek pomógł w dalszych działaniach tej instytucji? O efekcie pracy organizacji pozarządowych możesz również pomyśleć w kontekście lepszej przyszłości dla twoich dzieci i wnuków. Przekazując wybranej instytucji część swojego dobytku pozostawiasz w ten sposób cząstkę siebie dla potomnych i dokładasz swoją cegiełkę do budowy lepszego jutra. twoje wsparcie pozwoli: rozweselić pacjentów przebywających w szpitalach, pokryć koszty opieki medycznej nad osieroconymi dziećmi, uratować zwierzęta, znajdujące się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub wysterylizować bezdomne koty i psy, rozliczyć polityków z ich wyborczych obietnic, pomóc osobom, których dotknęła klęska żywiołowa, zaopiekować się osobami samotnymi czy edukować przyszłe pokolenia w dziedzinie historii Polski XX wieku.


DT_logo-2 (1) - Kopia Listę dobrych i uczciwych organizacji pozarządowych znajdziesz na stronie www.dobrytestament.pl. Możesz także zadzwonić po numer 513-186-809 i dowiedzieć się więcej o możliwości zatroszczenia się w testamencie o konkretną organizację.


Powyższe przykłady obrazują tylko kilka sytuacji, w których warto rozważyć sporządzenie testamentu. Napisanie tego dokumentu jest dziecinnie proste. Wystarczy kartka i długopis, którym własnoręcznie spisujemy naszą wolę. Pamiętajmy, aby się podpisać i opatrzyć testament datą. Tak sporządzony dokument, możemy włożyć w bezpieczne miejsce i powiadomić o tym kogoś z naszych bliskich, aby w razie, gdy nas zabraknie, wiedział, gdzie go szukać. Testament własnoręczny, bo o nim mowa, ma jednak wady. Zdarza się, że osoby w nim pominięte próbują dowieść, że testament jest nieważny, gdyż osoba go pisząca działała pod wpływem leków albo była na tyle chora, że nieświadomie złożyła swój podpis pod dokumentem. Albo, że działała pod wpływem groźby, lub pismo widniejące w testamencie nie należy do spadkodawcy.

Dlatego, o wiele lepszym rozwiązaniem jest testament napisany u notariusza. Prawnik pomoże tak skonstruować dokument, aby wszystko w nim zawarte było zgodne z twoją wolą. Jeśli chcesz kogoś wydziedziczyć, możesz to uczynić jedynie w testamencie notarialnym. Nie ma przeszkód, abyś zobowiązał w nim spadkobiercę do wykonania, gdy Ciebie zabraknie, określonego działania – np. zaopiekowania się twoim domowym zwierzakiem, zorganizowania pogrzebu zgodnie z twoim życzeniem, albo wypłacenia konkretnej kwoty na wskazaną przez Ciebie organizację pozarządową. Co więcej, nie istnieje ryzyko, że testament zostanie zniszczony albo zgubiony. Na twoje życzenie notariusz za darmo rejestruje dokument w Notarialnym Rejestrze Testamentów. System ten nie zawiera żadnej informacji o treści testamentu. Potwierdza jedynie, że określony spadkodawca jakiś testament zarejestrował oraz w jakiej kancelarii można ten dokument otrzymać. Informacja o zarejestrowaniu testamentu może być ujawniona dopiero po śmierci spadkodawcy.

Sporządzenie testamentu u notariusza kosztuje od 50 do 200 złotych netto. Wszystko zależy od tego, co chcesz w nim zawrzeć. Możesz go sporządzić w dowolnej kancelarii notarialnej na terenie całego kraju. Wykaz wszystkich kancelarii znajduje się na stronie Krajowej Rady Notarialnej www.krn.org.pl.

Zastanawiając się nad dorobkiem swojego życia, warto abyś rozważył napisanie dobrego testamentu, sporządzonego zgodnie z twoją wolą. Być może zdecydujesz się zostawić w nim cząstkę siebie i tym gestem potwierdzić słuszność łacińskiej sentencji non omnis moriar (łac. nie wszystek umrę).

Źródło: „Gazeta Senior” Wrocław listopad-grudzień 2015

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.