Dr Walentyna Wnuk obchodzi 50-lecie pracy na rzecz seniorów

Dr Walentyna Wnuk obchodzi 50-lecie pracy na rzecz seniorów

Jubileuszowe niespodzianki w edukacyjnej oprawie czekały na doktor Walentynę Wnuk, w środę 24 i w piątek 26 lutego. A wszystko to z okazji 50-lecia pracy zawodowej na rzecz seniorów, którą w tym roku obchodzi ta wspaniała osoba: andragog, gerontolog i animator, dawniej kierownik pierwszego UTW we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie pełniąca między innymi następujące funkcje: Doradcy UM Wrocławia ds. Seniorów, inicjatorki i prowadzącej Szkołę Liderów we Wrocławskim Centrum Seniora, współautorki programu Wrocław Miastem Pokoleń, wiceprzewodniczącej Wrocławskiej Rady Seniorów, członkini Federacji UTW.

Pierwsza z niespodzianek zainicjowana została 24 lutego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie, który był gospodarzem spotkania dolnośląskich uniwersytetów trzeciego wieku. Wydarzenie poświęcone było debacie pt. „Perspektywy UTW – wyzwania, ograniczenia, szanse”. Wykład wprowadzający „Uniwersytety Trzeciego Wieku, jako przestrzeń rozwoju człowieka” wygłosiła dr Walentyna Wnuk. Dyskusja toczyła się wokół następujących zagadnień: Idea UTW, a oferta programowa. Wyzwania dla UTW. Zagrożenia dla rozwoju UTW. Przesłanki zmian – rozwoju UTW.

Po zakończeniu dyskusji odbyła się niezwykła uroczystość. Tę wyjątkową chwilę tak wspominają współpracownicy i przyjaciele jubilatki:
Z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej wręczono List Gratulacyjny, kwiaty i wspaniałego „Anioła Dobroci” Pani dr Walentynie Wnuk, jako wyraz uznania dla Jej działalności na rzecz Seniorów. Były podziękowania, serdeczne życzenia, wiele wzruszających momentów. „Za serce i niezmiennie życzliwy uśmiech, za otwarte dłonie gotowe zawsze do pomocy,” w imieniu UTW w Uniwersytecie Wrocławskim podziękowałam Jej wspólnie z Emilią Nowaczyk – relacjonuje Stanisława Warmuz.

W środę 24 lutego byliśmy na pięknym spotkaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie. Było kilkanaście UTW z Dolnego Śląska. Wykłady, rozmowy, a głównym tematem było 50-lecie pracy Pani dr Walentyny Wnuk. Sama uroczystość wspaniała. Podziękowania, kwiaty, prezenty oraz piękny tort. Pani dr Walentyna Wnuk otrzymała także Anioła Dobroci i inne dowody podziękowania i uznania – podsumowuje Zbigniew Szulc, Przewodniczący UTW w Papieskim Wydziale Teologicznym.

Jubileusz 50-lecia pracy dla seniorów Walentyny Wnuk

Druga uroczystość, poświęcona dokonaniom doktor Wnuk, miała miejsce w piątek 26 lutego we Wrocławskim Centrum Seniora. Jej wspaniały jubileusz stał się okazją do zainaugurowania cyklu otwartych seminariów dla liderów organizacji senioralnych i osób zajmujących się sprawami ludzi w wieku późnej dorosłości. W związku z tym święto doktor Wnuk odbyło się podczas seminarium pt. „Historyczna perspektywa działań senioralnych we Wrocławiu”. Prowadzący spotkanie, Ewa Rapacz i Robert Pawliszko, zapowiedzieli je jako pierwsze tego typu i podkreślili wielką radość z faktu, iż nową formułę spotkań we Wrocławskim Centrum Seniora, otwiera doktor Walentyna Wnuk.

Ewa Rapacz, niestrudzona pomysłodawczyni wielu imprez we Wrocławskim Centrum Seniora, liderka grupy senirorów o-CAL-eni, podkreśliła, że wśród wielu ludzi, których wkład pracy jest bezcenny w pozytywne przekształcanie myślenia o starzeniu i starości, na szczególne wyróżnienie zasługuje doktor Wnuk.

Robert Pawliszko z kolei, nie tylko jako kierownik WCS, ale przede wszystkim orędownik działań i inicjatyw skierowanych do środowisk senioralnych, wskazał na wyjątkowe zaangażowanie pani Walentyny w edukację i mobilizację do aktywności wrocławskich seniorów, o czym w pełni dowodzi jej biografia.

W oparciu o wizualną prezentację wspomnień działań senioralnych we Wrocławiu, prelegentka w osobie Walentyny Wnuk, jak często sama podkreśla „…od zawsze zajmująca się sprawami ludzi starszych”, przedmiotem seminarium uczyniła trzy obszary zagadnień. W perspektywie historycznych zmian we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, jakie przeżyła i notuje w swej biografii zawodowej oraz prywatnej, wspomnienia oparła o założenie stymulacji i mobilizacji do aktywności wrocławskich seniorów; profilaktykę gerontologiczną (kampanie edukacyjne i społeczne oraz aktywizację środowiskową i poradnictwo); postulowanie zmian w polityce społecznej.

Uczestnicy seminarium: przyjaciele, współpracownicy oraz reprezentanci środowisk senioralnych, w tym klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku i grup działających we Wrocławskim Centrum Seniora (Panie Niespodzianki, Kreatywni, o-CAL-eni), przedstawiciele urzędów i instytucji, oprócz części oficjalnej, mieli okazję osobiście podziękować i złożyć gratulacje doktor Wnuk. Uroczystość ubarwił poczęstunek z jubileuszowym tortem na czele oraz muzyczna oprawa, w której wystąpili: Jarosław Zawartko (wykonał „Uliczkę” i „Gdybym był bogaczem”) oraz Młodzieżowa Akademia Musicalowa z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, prezentująca się zarówno śpiewająco, jak i tanecznie (z programem: „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Nie ma jak pompa”, „Wolność”, „Do grającej szafy grosik wrzuć”).

Prelegentka i jubilatka w jednej osobie, jak i zaproszeni goście, wspaniale bawili się przy repertuarze bliskim im wszystkim, sentymentalnym i nawiązującym do wielu wspomnień i ważnych życiowych chwil, do których z pewnością zaliczy się także piątkowy wieczór.
Biograficzne spotkania, w konwencji tego lutowego, w formule gawędy, splataniu się życia zawodowego z osobistym, zgodnie z zamierzeniem organizatorów, znajdą się w kalendarzu wydarzeń Wrocławskiego Centrum Seniora na stałe.

Jubileusz 50-lecia pracy dla seniorów Walentyny Wnuk

Jubileusz 50-lecia pracy dla seniorów Walentyny Wnuk W-W_fot 8 Tadeusz Wilk

Jubileusz 50-lecia pracy dla seniorów Walentyny Wnuk W-W_fot 5 Tadeusz Wilk

Jubileusz 50-lecia pracy dla seniorów Walentyny Wnuk W-W_fot 9 Tadeusz Wilk

Jubileusz 50-lecia pracy dla seniorów Walentyny Wnuk

Jubileusz 50-lecia pracy dla seniorów Walentyny Wnuk W-W_fot 11 Tadeusz Wilk

Tekst: Joanna Ryłko, WCS
Fot. Tadeusz Wilk

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.