Drzewo Pokoleń 2019 – konkurs dla aktywnych

Drzewo Pokoleń 2019 – konkurs dla aktywnych

Można już wysyłać do zgłoszenia do IV edycji Konkursu Drzewo Pokoleń. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali podsumowującej VI Łódzkie Senioralia.

Do 22 kwietnia można wysyłać zgłoszenia do IV edycji Konkursu Drzewo Pokoleń. Ideą konkursu jest przede wszystkim promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej. To także okazja, aby wspierać wymianę dobrymi praktykami oraz integrować osoby i podmioty, które przyczyniają się aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów.

Harmonogram konkursu

Konkurs podzielono na 5 etapów:
✔ Etap 1 – zgłaszanie kandydatów do nagród (od 20 marca do 22 kwietnia);
✔ Etap 2 – ocena formalna zgłoszeń (do 25 kwietnia);
✔ Etap 3 – ocena merytoryczna i ogłoszenie nominacji (do 11 maja);
✔ Etap 4 – głosowanie internetowe na nominowane projekty (w dniach 12-23 maja);
✔ Etap 5 – ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców (24 maja).
Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali podsumowującej VI Łódzkie Senioralia. Gala odbędzie się 24 maja 2019 w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Kto może brać udział?

Zgłoszenia w konkursie będą rozpatrywane w kilku kategoriach:
✔ samorząd – kategoria adresowana do jednostek samorządu terytorialnego (tj. gmin, powiatów, województw) oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (tj. jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, np. muzeów, bibliotek, ośrodków kultury czy sportu);
✔ organizacja pozarządowa – kategoria adresowana do podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450);
✔ senior-lider – kategoria adresowana do osób fizycznych;
✔ aktywna grupa 60+ – kategoria adresowana do grup nieformalnych (seniorskich lub międzypokoleniowych, w których skład wchodzi minimum jedna osoba w wieku 60+).

Konkurs organizowany jest przez Miasto Łódź, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Więcej informacji o Konkursie Drzewo Pokoleń na stronie www.drzewopokolen.umed.pl.
Więcej informacji o VI Łódzkich Senioraliach na stronie www.lodz.pl/senioralia.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.