Emerytura dla matek – ruszył program „Mama 4 plus”

Emerytura dla matek – ruszył program „Mama 4 plus”

Program Mama 4 plus wystartował 1 marca. Emerytura dla matek przeznaczona jest dla kobiet, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci. Aby otrzymać emeryturę (1100 zł brutto) trzeba złożyć wniosek.

Emerytura dla matek – komu przysługuje?

Program ma zapewnić emeryturę państwową osobom, które wychowały przynajmniej czworo dzieci. – To świadczenie ma zapewnić niezbędne środki utrzymania, w sytuacji, gdy rodzic zrezygnował z aktywności zawodowej po to żeby wychowywać dzieci. O „matczyną emeryturę” może starać się zarówno ojciec jak i matka dzieci, jeśli osiągnęli wiek emerytalny, czyli 60 lat kobieta i 65 mężczyzna – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu „Mama 4 plus” będzie przyznawane w takiej wysokości, aby łącznie z pobieranym świadczeniem emerytalnym nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury – 1100 zł brutto. Gdy osoba nie ma prawa do emerytury, świadczenie będzie wynosiło właśnie 1100 zł.

Emerytura dla matek – jak ją otrzymać?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające trzeba złożyć o nie wniosek. Druk wniosku jest dostępny w każdej placówce ZUS. Można go również pobrać ze strony internetowej www.zus.pl i złożyć w najbliższym ZUS-ie.

– Każda osoba, która przyjdzie do ZUS dostanie do wypełnienia wniosek oraz specjalne oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Nasi konsultanci wszystko wyjaśnią i pomogą w wypełnieniu dokumentów – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji (jeśli  są rożne). Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Wypłacanie świadczenia

– Matczyna emerytura będzie wypłacana od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wyda decyzję o jego przyznaniu nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Decyzje będą wydawane w ciągu 30 dni od sprawdzenia czy pieniądze się matce lub ojcu należą czy nie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Na Dolnym Śląsku zostało zarejestrowanych już prawie 300 wniosków, w tym we Wrocławiu 84, w Wałbrzychu 113 a Legnicy 82. Według wstępnych szacunków ZUS takich wniosków na Dolnym Śląsku może być ponad 7 tysięcy.

Wypowiedź Iwony Kowalskiej

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.