Emerytury dla kobiet są niższe

Emerytury dla kobiet są niższe

Polska jest jednym z 6 krajów UE, które stosują kryterium wieku przy ustalaniu wieku emerytalnego. Emerytury dla kobiet są niższe, a blisko 40% obecnych emerytek pobiera świadczenie w wysokości co najwyżej 1,6 tys. zł.

Przeciętna Europejka pracując na tym samym stanowisku, co mężczyzna i w tym samym wymiarze godzin musi przepracować 2 miesiące więcej, aby zarobić w ciągu roku tyle samo, co mężczyzna. Dysproporcje są nie tylko widoczne w zarobkach, ale również w wysokości pobieranych świadczeń emerytalnych. W Polsce emerytury dla kobiet są znacznie niższe: dla 40,3% kobiet maksymalna pobierana kwota to 1 600 zł, natomiast 56% mężczyzn pobiera minimalną emeryturę na poziomie 2 400 zł.

Kobiety na rynku pracy

Jak wynika z raportu ALEO.com, internetowej bazy firm, we wszystkich państwach wspólnoty odsetek aktywnych zawodowo kobiet jest mniejszy niż odsetek mężczyzn. Najwięcej, bo aż 76%, wyniósł on w Szwecji, a najmniej – zaledwie 45,3% – w Grecji. W Polsce aktywnych zawodowo jest 6 na 10 kobiet, co stawia nas poniżej unijnej średniej.

W Polsce kobiety stanowią zdecydowaną większość zatrudnionych przede wszystkim w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz edukacji. Najmniej pracuje ich w górnictwie i wydobywaniu oraz budownictwie. Mężczyźni dominują również w tych obszarach, które polegają przede wszystkim na wiedzy oraz kwalifikacjach, a nie warunkach fizycznych – na przykład w zawodach związanych z informatyką i komunikacją (gdzie tylko 3 na 10 pracowników to kobiety) czy administracją (łącznie nieco ponad 40% pracowniczek).

W czym wyróżniamy się na tle Europy?

Przede wszystkim jednym z najdłuższych urlopów macierzyńskich oraz stosunkowo niewielką luką płacową, określającą nierówności między zarobkami kobiet i mężczyzn. Ci ostatni zarabiają nad Wisłą średnio 7,2% więcej. Jak pisze ALEO.com, największe różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn nad Wisłą dostrzec można wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników oraz specjalistów.

Do europejskiej czołówki daleko nam jednak pod względem udziału kobiet w sprawowaniu władzy. Choć dziś w ławach Sejmu i Senatu zasiada ich najwięcej w historii (łącznie obejmują ok. 26% mandatów), zarówno pod względem obecności kobiet w parlamencie, jak i w rządzie plasujemy się poniżej średniej UE. W obu kategoriach najlepiej wypada Szwecja, gdzie liczba kobiet w parlamencie oraz radzie ministrów jest niemal równa liczbie mężczyzn.

Wiek emerytalny a płeć

Tylko 6 krajów członkowskich UE stosuje kryterium płci przy ustalaniu wieku emerytalnego – wśród nich Polska, Czechy, Rumunia, Austria, Chorwacja i Litwa. Polskie kobiety na emeryturę mogą przejść już w wieku 60 lat i choć z pozoru może wydawać się to przywilejem, to jednak sprzyja wcześniejszemu wypychaniu ich z rynku pracy, a co za tym idzie – zmniejsza wysokość wypłacanej emerytury. Blisko 40% obecnych emerytek pobiera świadczenie w wysokości co najwyżej 1,6 tys. zł. Tyle samo pobiera zaledwie co dziesiąty emeryt.

 

Emerytury dla kobiet - źródło: ALEO.com

Emerytury dla kobiet – źródło: ALEO.com

Więcej szczegółów dot. sytuacji kobiet w Europie – nie tylko na rynkach pracy, ale również w polityce – można znaleźć w nowym raporcie ALEO.com na stronie: www.aleo.com.

Źródło: ALEO.com

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.