Epidemia wpływa na wysokość przyszłych emerytur. TABLICE trwania życia GUS 2021

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Epidemia i związana z nią wyższa śmiertelność wpłynęły na obniżenie statystycznej długości średniego dalszego trwania życia, a to przekłada się na wysokość emerytur. Tablica trwania życia 2021 pozwala obliczyć emeryturę wyższą o około 6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy. Ale nowe tablice GUS nie dla wszystkich emerytów! Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej … Czytaj dalej Epidemia wpływa na wysokość przyszłych emerytur. TABLICE trwania życia GUS 2021