Głos seniorów w Ratuszu

Głos seniorów w Ratuszu

Rubryka Wrocławskiej Rady Seniorów zagości na łamach naszego czasopisma na stałe i będzie regularnie informować o podejmowanych przez Radę inicjatywach i innych ważnych dla mieszkańców Wrocławia działaniach. Najważniejsze plany i założenia przybliżyli nam członkowie Rady.

Wrocławska Rada Seniorów reprezentuje interesy osób starszych gminy Wrocław. Współpracuje z Radą Miejską, UM Wrocławia, opiniuje, konsultuje i podejmuje inicjatywy na rzecz seniorów. W skład Rady wchodzi trzech przedstawicieli Rady Miejskiej, trzech przedstawiciele Prezydenta oraz ośmiu przedstawicieli środowisk senioralnych. „Środowiska senioralne” to przedstawiciele osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Kadencja Rady trwa 4 lata. (źródło: „Niezbędnik Wrocławskiego Seniora”)

Oczekiwania
Walentyna Wnuk: Obecna Rada Seniorów powołana została przez Radę Miasta jako realizacja ustawy rządowej, która zobowiązuje gminy do ustanawiania takich struktur. Oczekiwania środowisk senioralnych są ogromne. Myślę, że otwarcie się na informowanie o działaniach Rady jest bardzo potrzebne i może nam pomóc.

Robert Pawliszko: Trzeba jasno powiedzieć, czym zajmuje się Wrocławska Rada Seniorów. Rada w oparciu o sygnały ze środowisk senioralnych będzie podejmować działania mające na celu pomoc w rozwiązaniu problemów. Podejmowane będą działania wspierające zgłaszane inicjatywy środowisk senioralnych. Rolą Rady jest inicjowanie różnego typu aktywności, budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także ukazywanie ich potencjału oraz rozbudzanie go. Znając problemy środowisk, z których wywodzą się członkowie Rady, podjęliśmy decyzję, że będziemy zapraszać urzędników miejskich, aby naświetlić im pewne problemy i pokazać, że coś można poprawić, a jednocześnie sami chcemy się zapoznać z sytuacją z perspektywy urzędu. Rada nie nastawia się na działalność interwencyjną, choć takie oczekiwania ze strony seniorów również się pojawiają. Indywidualne problemy nie są w głównym nurcie naszych działań, my zajmujemy się problemami, które dotyczą 148 tysięcy najstarszych wrocławian.

Dyżury
W.W.: Ponieważ przewidujemy regularne dyżury, każdy członek Rady określi jaki obszar poradnictwa mieści się w zakresie jego kompetencji zawodowych i doświadczenia. W szeregach rady mamy m.in. prawnika, specjalistę ds. mieszkalnictwa. Chciałabym, żeby te dyżury odbywały się regularnie. Oczywiście nie możemy się zajmować jednostkowymi sprawami, ale spotkanie z seniorami, którzy będą nam sygnalizowali swoje indywidualne problemy, będzie swoistą diagnozą, tych rzeczywistych problemów, których doświadczają ludzie we Wrocławiu. Od kilku lat prowadzę dyżury w WCS i wiem, że często kategoryzacja problemów w literaturze niekoniecznie odpowiada rzeczywistym problemom seniorów. Wszystko wokół nas się zmienia, zmieniają się również problemy – ich zasięg, ich siła. To wszystko jest dynamiczne, dlatego uważam, że trzeba słuchać ludzi. Oni muszą mieć się do kogo zwrócić. Nawet jeśli nie mogę w tej jednostkowej sprawie pomóc, to zarejestrowanie tego jest dla mnie sygnałem i jeśli te sygnały zaczną się powtarzać, to znaczy, że problem dotyczy większej grupy osób. Terminy naszych dyżurów jeszcze nie zostały ustalone, będziemy o nich informować w kolejnej rubryce.

Rady osiedli
W.W.: Chcemy koniecznie zmobilizować do współpracy Wrocławskie Rady Osiedli. Rady osiedla powinny być świadome tego, że ich udział w systemie opieki, wsparcia, informacji najstarszych mieszkańców osiedla jest konieczny. Spośród radnych osiedla należy wybrać osobę, która będzie się zajmowała sprawami seniorów, będzie nawiązywała kontakty z różnymi ogniwami, orientować się ilu starszych ludzi jest na osiedlu, ilu jest niesamodzielnych, którzy poruszają się tylko w swoim domu, ilu jest stulatków, ilu jest pod opieką MOPS-u. Z taką pełną informacją mogą oczekiwać pomocy ze strony Rady Seniorów czy MOPS-u. Chcemy doprowadzić do tego, aby rady osiedla były ogniwem systemu wsparcia i informacji w miejscu zamieszkania. Wówczas możemy pracować nad ich doskonaleniem i wspomaganiem jako Rada. Ale musimy mieć w każdej radzie osiedla osobę do kontaktu, która będzie się czuła odpowiedzialna za seniorów na danym osiedlu. Rady osiedla też mają dyżury i osoby starsze mogą się tam zgłaszać.

Członkowie Rady Seniorów powołanej 29 października 2014 roku:

Maria Zawartko

Przewodnicząca WRS

Walentyna Wnuk

Wiceprzewodnicząca WRS

Dominik Golema

Wiceprzewodniczący WRS

Robert Pawliszko

Sekretarz WRS

Maria Bierska

Irena Brojek

Marek Foriasz

Elżbieta Gorgoń

Elżbieta Góralczyk

Ewa Rzewuska

Kazimierz Szyszka

Andrzej Maria Turkiewicz

Michalina Witczak

Wanda Ziembicka-Has

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.