Godność się nie starzeje! – apel Stowarzyszenia ,,mali bracia Ubogich”

Godność się nie starzeje! – apel Stowarzyszenia ,,mali bracia Ubogich”

Godność się nie starzeje! – dołącz do apelu Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

„Proszę zadzwonić po pogotowie, może jeszcze panią uratują” – usłyszała od lekarki przez telefon 89-letnia pani Henryka, gdy zadzwoniła do przychodni po pomoc. „Nosze! Będziemy jakiegoś starucha brać” – rzucił ratownik medyczny przyjeżdżając na wezwanie do 90-latka do DPS-u w Szczecinie.

Odmowa dostępu do opieki medycznej, lekceważące i przedmiotowe traktowanie, brak poszanowania dla autonomii, nierespektowanie prawa do prywatności i intymności, zwracanie się do osób starszych w sposób protekcjonalny czy infantylizujący – to tylko niektóre z przejawów pogwałcania podstawowego i niezbywalnego prawa każdego człowieka do poszanowania godności, z którymi na co dzień spotykają się osoby starsze.

– Nie możemy się na to godzić. – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”

– Dlatego w tym roku, przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych apelujemy o szczególną ochronę i poszanowanie godności osób starszych. – dodaje Joanna Mielczarek

– Nasz apel to reakcja na systematycznie docierające do nas sygnały pogwałcania godności starszych ludzi. – mówi Barbara Boryczka, prezes Stowarzyszenia

– Sygnały mocno niepokojące w przypadkach, gdy dopuszczają się ich osoby i instytucje wyznaczone do tego, by pomagać seniorom; szczególnie przykre, gdy ich ofiarą padają ludzie samotni, niemający wsparcia w rodzinie, żyjący w izolacji, niesamodzielni, tacy jak nasi podopieczni. – kontynuuje Barbara Boryczka

– Moja podopieczna ma ponad 89 lat, nie wychodzi z domu. – mówi Agnieszka, wolontariuszka Stowarzyszenia

– W ubiegłą sobotę musiało być naprawdę źle, skoro zadzwoniła z prośbą o pomoc do swojej przychodni. Trudno mi sobie nawet wyobrazić, co poczuła usłyszawszy słowa ,,Proszę zadzwonić na pogotowie. Może jeszcze panią uratują”. – dodaje

Maria, doświadczona psycholog: – Odwiedziłam pensjonariuszkę DPS-u, panią Krystynę, w porze roznoszenia obiadu. Oczywiście znowu przynieśli go bez pukania. Pytam: ,,Pani Krystyno, to pani nie przeszkadza?”. A ona na to ,,Dobrze, że w ogóle obiad przyniosą”.

– Pogwałcanie godności osób starszych prowadzi do umniejszania przez nie własnej wartości, a stąd już tylko mały krok do akceptacji nadużyć ze strony otoczenia. – mówi Joanna Mielczarek

– Dlatego trzeba o tym mówić, szczególnie teraz. Trzeba uświadamiać i reagować. Przecież starość jest naturalna i czeka każdego z nas, a wiek nie odziera nikogo z godności. – dodaje

Apel Stowarzyszenia można podpisać na stronie http://www.malibracia.org.pl/godnosc
Aby uzyskać szczegółowe informację prosimy o kontakt z Joanną Mielczarek:
e-mail: info@malibracia.org.pl, tel. 501 151 045

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” działa w Polsce od 2002 roku w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Działa w ramach sieci stowarzyszenia «petits frères des Pauvres», które powstało w 1946 roku we Francji i istnieje w 8 krajach na terenie Europy i Ameryki.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” pomaga samotnym, starszym osobom. „mali bracia Ubogich” to dziesiątki wolontariuszy, którym bliskie sercu jest przeciwdziałanie marginalizacji starszych osób i łamanie stereotypów dotyczących starości. W 2014 roku otoczyliśmy bezpośrednim wsparciem ponad 300 potrzebujących seniorów w Warszawie, Poznaniu i Lublinie.
Sprawiamy, że życie seniorów staje się lepsze. Integrujemy pokolenia.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” jest m.in. parterem ogólnopolskiej płaszczyzny „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!”, a w latach 2007-2012 roku przewodniczyło pracom Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów w Warszawie.

W 2008 roku Stowarzyszenie brało czynny udział w pracach przy tworzeniu Strategii Społecznej Warszawy, a w 2009 liderowało pracom nad Programem „Warszawa przyjazna seniorom.” Na przestrzeni kilku lat przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w wielu konsultacjach dokumentów społecznych różnego szczebla. Przedstawiciel „mbU” zasiada m.in. w Zespole Ekspertów ds. Osób Starszych przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz grupie ds. seniorów w zespole zadaniowym powołanym przez Wojewodę Mazowieckiego.
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” to przyjaciele osób starszych.

mbUGodnosc2

Kategorie
Tagi
Udostępnij