Godność się nie starzeje! – apel Stowarzyszenia ,,mali bracia Ubogich”

Godność się nie starzeje! – apel Stowarzyszenia ,,mali bracia Ubogich”

Godność się nie starzeje! – dołącz do apelu Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

„Proszę zadzwonić po pogotowie, może jeszcze panią uratują” – usłyszała od lekarki przez telefon 89-letnia pani Henryka, gdy zadzwoniła do przychodni po pomoc. „Nosze! Będziemy jakiegoś starucha brać” – rzucił ratownik medyczny przyjeżdżając na wezwanie do 90-latka do DPS-u w Szczecinie.

Odmowa dostępu do opieki medycznej, lekceważące i przedmiotowe traktowanie, brak poszanowania dla autonomii, nierespektowanie prawa do prywatności i intymności, zwracanie się do osób starszych w sposób protekcjonalny czy infantylizujący – to tylko niektóre z przejawów pogwałcania podstawowego i niezbywalnego prawa każdego człowieka do poszanowania godności, z którymi na co dzień spotykają się osoby starsze.

– Nie możemy się na to godzić. – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”

– Dlatego w tym roku, przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych apelujemy o szczególną ochronę i poszanowanie godności osób starszych. – dodaje Joanna Mielczarek

– Nasz apel to reakcja na systematycznie docierające do nas sygnały pogwałcania godności starszych ludzi. – mówi Barbara Boryczka, prezes Stowarzyszenia

– Sygnały mocno niepokojące w przypadkach, gdy dopuszczają się ich osoby i instytucje wyznaczone do tego, by pomagać seniorom; szczególnie przykre, gdy ich ofiarą padają ludzie samotni, niemający wsparcia w rodzinie, żyjący w izolacji, niesamodzielni, tacy jak nasi podopieczni. – kontynuuje Barbara Boryczka

– Moja podopieczna ma ponad 89 lat, nie wychodzi z domu. – mówi Agnieszka, wolontariuszka Stowarzyszenia

– W ubiegłą sobotę musiało być naprawdę źle, skoro zadzwoniła z prośbą o pomoc do swojej przychodni. Trudno mi sobie nawet wyobrazić, co poczuła usłyszawszy słowa ,,Proszę zadzwonić na pogotowie. Może jeszcze panią uratują”. – dodaje

Maria, doświadczona psycholog: – Odwiedziłam pensjonariuszkę DPS-u, panią Krystynę, w porze roznoszenia obiadu. Oczywiście znowu przynieśli go bez pukania. Pytam: ,,Pani Krystyno, to pani nie przeszkadza?”. A ona na to ,,Dobrze, że w ogóle obiad przyniosą”.

– Pogwałcanie godności osób starszych prowadzi do umniejszania przez nie własnej wartości, a stąd już tylko mały krok do akceptacji nadużyć ze strony otoczenia. – mówi Joanna Mielczarek

– Dlatego trzeba o tym mówić, szczególnie teraz. Trzeba uświadamiać i reagować. Przecież starość jest naturalna i czeka każdego z nas, a wiek nie odziera nikogo z godności. – dodaje

Apel Stowarzyszenia można podpisać na stronie http://www.malibracia.org.pl/godnosc
Aby uzyskać szczegółowe informację prosimy o kontakt z Joanną Mielczarek:
e-mail: info@malibracia.org.pl, tel. 501 151 045

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” działa w Polsce od 2002 roku w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Działa w ramach sieci stowarzyszenia «petits frères des Pauvres», które powstało w 1946 roku we Francji i istnieje w 8 krajach na terenie Europy i Ameryki.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” pomaga samotnym, starszym osobom. „mali bracia Ubogich” to dziesiątki wolontariuszy, którym bliskie sercu jest przeciwdziałanie marginalizacji starszych osób i łamanie stereotypów dotyczących starości. W 2014 roku otoczyliśmy bezpośrednim wsparciem ponad 300 potrzebujących seniorów w Warszawie, Poznaniu i Lublinie.
Sprawiamy, że życie seniorów staje się lepsze. Integrujemy pokolenia.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” jest m.in. parterem ogólnopolskiej płaszczyzny „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!”, a w latach 2007-2012 roku przewodniczyło pracom Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów w Warszawie.

W 2008 roku Stowarzyszenie brało czynny udział w pracach przy tworzeniu Strategii Społecznej Warszawy, a w 2009 liderowało pracom nad Programem „Warszawa przyjazna seniorom.” Na przestrzeni kilku lat przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w wielu konsultacjach dokumentów społecznych różnego szczebla. Przedstawiciel „mbU” zasiada m.in. w Zespole Ekspertów ds. Osób Starszych przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz grupie ds. seniorów w zespole zadaniowym powołanym przez Wojewodę Mazowieckiego.
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” to przyjaciele osób starszych.

mbUGodnosc2

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.