I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie

 I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie

W sali obrad krakowskiego ratusza zebrali się 25 kwietnia przedstawiciele Rad Seniorów z całej Polski. Kraków pokazał gościom z Polski to, co najlepsze: występ zespołu Małe Słowianki, sprawną organizację i rzeczową informację. Panie z rad seniorów z Krakowa wyróżniały się regionalnymi chustami zarzuconymi na plecy, a i piosenki Małych Słowianek były krakowskie.

Występowi chóru towarzyszył Lajkonik, który hasał między seniorami, rozdając przyjacielskie pacnięcia buławą na szczęście. Przedstawiciele lokalnego samorządu, władz politycznych województwa i rządu zapewniali solennie, że o seniorów zadbają rzetelnie i według swoich najlepszych chęci.

Ludzie w wieku 60+ niekoniecznie muszą zaprzestać wszelkiej aktywności i przesiadywać całe dnie tempo patrząc się w okno. Całkiem duża część aktywnie uczestniczy w bieżących wydarzeniach, spotyka się z młodszymi i starszymi od siebie, chodzi do teatru, na koncerty i przyczynia się do rozwoju regionu. Ci, których dotknęła choroba i niepełnosprawność, tworzą miejsca pracy zatrudniając opiekunów.

„Fundamentalnym założeniem programu jest przedstawienie podstaw do dokonania zmiany mentalności polskiego społeczeństwa, polegającej na przekonaniu wszystkich grup wiekowych i wszystkich środowisk, że seniorzy nie są ciężarem społecznym zwłaszcza dla młodego pokolenia. Senior, który przez dziesiątki lat ciężko pracował to nadal pełnoprawny członek społeczeństwa, siła napędowa gospodarki, płacący podatki […] Dlatego seniorzy nie tylko oczekują, ale i sami proponują tworzenie programu, w którym władze, liderzy samorządowi, usługodawcy, przedsiębiorcy i sami obywatele będą respektować podstawowe prawa do egzystencji i podejmowania decyzji wyboru stylu życia ludzi starszych” – czytamy w materiałach na kongres.

Kongres podjął uchwały, które pozwolą na sprawniejsze działania Rad Seniorów, powołanie Rzecznika Osób Starszych i zapewnienie mieszkania dla seniorów poprzez budowę mieszkań komunalnych.

O tym, jak zróżnicowane są potrzeby ludzi starszych mówią liczne raporty przygotowane przez naukowców. Mądrze i rzeczowo mówią o singularyzacji (pozostanie jednej osoby w gospodarstwie domowym) i prognozach starzenia się, o dystrybucji dóbr finansowanych ze środków publicznych. W lokalnych społecznościach często wystarczy uaktywnić działanie klubu, zorganizować loterię fantową, bingo, wspólną herbatkę z samodzielnie upieczonym ciastem i możliwością opowiadania o sobie. Samotność na starość jest uciążliwa. A przecież seniorzy mają zapewniony stały dochód, może nie wysoki, ale stały. To cenna grupa klientów.

Czas pokaże, czy inicjatywa krakowskich seniorów przyniesie spodziewane rezultaty. „Gazeta Senior” trzyma kciuki za powodzenie projektu.

 I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie

Sala obrad

 I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie

Małe Słowianki – koncert

 I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie

Antoni Wiatr, Rada Seniorów Kraków

 I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie

Porozumienie Rad Seniorów

Posłanka Małgorzata Zwiercan, Maria Zawartko, Dominik Golema

Posłanka Małgorzata Zwiercan, Maria Zawartko, Dominik Golema

Tekst i zdjęcia: Jerzy Dudzik

Przeczytaj również:

Wolontariat to fenomen naszych czasów

Sytuacja finansowa seniorów – wyniki badania

Kluby seniora w praktyce: Strzałkowo i Drezdenko

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.