III Dni Gerontologii – Wrocław 2018

III Dni Gerontologii – Wrocław 2018

III Dni Gerontologii, na które zapraszamy w dniach 25-26 października 2018 r., uświetnią finał Dni Seniora i nadadzą im naukowy wymiar. W tym roku odbędą się pod hasłem „Srebrna gospodarka wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa” w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Kamienna 49/53).

Trafnie sytuację polskiej gerontologii przedstawił w swym przesłaniu do „Encyklopedii starości, starzenia
się i niepełnosprawności” profesor Vetulani, pisząc: „Ogłoszenie drukiem tej encyklopedii bez wątpienia świadczy o dojrzałości teoretycznej i badawczej współczesnej gerontologii, która ma własne stowarzyszenia naukowe, partycypuje w projektach badawczych, wydaje czasopisma: Geriatria, Gerontologia Polska, Gerontologia Współczesna, Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii i Reumatologia Geriatria Rehabilitacja” […] – mówi prof. Adam A. Zych, gerontolog, przewodniczący Komitetu Honorowego III Dni Gerontologii. Konferencja, dyskusje, warsztaty. Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy będą mogli wziąć udział w: interdyscyplinarnej konferencji naukowej, panelu dyskusyjnym na temat kształcenia kadr na rzecz starzejącego się społeczeństwa, prezentacji dobrych praktyk pracy z seniorami, warsztatach, sesji plakatowej oraz imprezach towarzyszących. – Srebrna gospodarka doskonale wpisuje się w ekonomię starzejącego się społeczeństwa i nawiązuje do koncepcji zielonej i białej gospodarki, które powiązane są z problematyką zrównoważonego rozwoju. Już dekadę temu rekomendowano inwestycje w energię odnawialną, czyste technologie, budownictwo wydajne
energetycznie, transport publiczny i jego dostępność dla osób starszych, gospodarkę odpadami i recykling, zrównoważone wykorzystanie gruntów, wody, lasów, mórz oraz ekoturystykę – wyjaśnia prof. Zych.
Czego oczekuje współczesny senior?
Na interdyscyplinarnym forum spotkają się przedstawiciele nauk z dziedziny gerontologii i geriatrii, firm i instytucji, które poszukują odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami starzenie się społeczeństwa polskiego oraz studenci i seniorzy. Do udziału w III Dniach Gerontologii zaproszeni zostali także wystawcy, którzy przeprowadzą bezpłatne badania i konsultacje medyczne, reprezentanci instytucji kultury i edukacji oraz przedstawiciele firm z branży sportowo-rekreacyjnej.
W panelu dyskusyjnym wystąpią: dr Bogna Bartosz, kierownik UTW w UWr i kierownik studiów podyplomowych na kierunku Psychogerontologia w Instytucie Psychologii UWr., Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, dr Katarzyna Delikowska, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach oraz Kamila Polańska-Wąsik, koordynatorka projektów we Wrocławskim Centrum Seniora, doradca zawodowy. Proponowane referaty obejmą taką tematykę, jak: sytuacja dolnośląskich seniorów w perspektywie miasto-wieś, oferta UTW (jak ją kreować, czego oczekuje współczesny senior?), proces starzenia się społeczeństwa polskiego w perspektywie demograficznej, wyzwania edukacyjne w obliczu starzejącego się społeczeństwa, senior jako pracownik, marketing 60+, srebrna gospodarka nadzieja – czy widmo katastrofy, srebrna gospodarka jako złoty interes. – W zakresie białej gospodarki, a zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia związanej z opieką nad osobami starszymi i mniej sprawnymi, konieczne jest inwestowanie w branże nieodzowne do sprostania problemom demograficznym osób starszych, mam na myśli zwłaszcza rozwój geriatrii, usługi rehabilitacyjne, w tym fizjoterapeutyczne – podkreśla prof. Adam A. Zych.

III Dni Gerontologii odbędą się pod patronatem: Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. zw. dr. hab. Andrzeja Kalety. Patronat Naukowy: Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora.

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.