Inauguracja roku akademickiego na ostrowskim UTW

Inauguracja roku akademickiego na ostrowskim UTW

Nowy rok akademicki na ostrowskim UTW przywitało 410 seniorów, którzy będą w tym roku realizować się i zdobywać nową wiedzę w ponad 30 grupach tematycznych. Co jeszcze zaplanowano dla studentów?

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na ostrowskim UTW odbyła się w auli Społecznej Akademii Nauk. Prowadząca uroczystość przewodnicząca Samorządu Słuchaczy OUTW Gabriela Mielczarek, witając obecnych po wakacyjnej przerwie, poprosiła o zabranie głosu Prezesa Zarządu Józefa Kozana, który podsumował działalność ostrowskiego uniwersytetu w czasie wakacji. Zaakcentował, że dowodem aktywności OUTW jako stowarzyszenia jest udział w tym czasie przedstawicieli ostrowskiego uniwersytetu w XI Forum III Wieku w Nowym Sączu i Krynicy (Maria Wojtaszek), w Spotkaniu Wielkopolskich UTW w Skorzęcinie (Kazimierz Nawrocki i Henryk Czechak) oraz w III Wielkim Kongresie UTW w Warszawie (Aleksandra Biegańska i Ewa Skibińska). Poinformował, że w ciągu 12 lat działalności w zajęciach uczestniczyło około 11 tysięcy słuchaczek i słuchaczy, a liczba grup przekroczyła 500.
– To jest nasz fenomen, mamy wypracowaną swoją markę i rangę w środowisku lokalnym i w kraju. I za to wszystkim członkom oraz absolwentom OUTW oraz władzom samorządowym miasta, powiatu i województwa dziękuję – powiedział Józef Kozan.

Inauguracja roku akademickiego na ostrowskim UTW

Inauguracja roku akademickiego na ostrowskim UTW

Nowy rok akademicki na ostrowskim UTW

Następnie przedstawiono zadania na rok akademicki 2019-2020. Zapowiedziano procedurę immatrykulacji (ślubowania słuchaczy, którzy wyrazili chęć studiowania w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku). Ich przedstawiciele, po złożeniu ślubowania, zostali mianowani na studentów przez Tadeusza Sarnowskiego – przewodniczącego Rady Programowej, a także odebrali legitymacje z rąk  Aleksandry Biegańskiej – wiceprezesa Zarządu OUTW. W imieniu pierwszego rocznika studentów Bogdan Doroszewski podziękował za przyjęcie w szeregi słuchaczy uniwersytetu i złożył przyrzeczenie o przestrzeganiu praw studentów oraz godnego reprezentowania uczelni.
Po zakończeniu procedury ślubowania Józef Kozan i Tadeusz Sarnowski ogłosili, że rok akademicki 2019-2020 uważają za otwarty.

Inauguracja roku akademickiego na ostrowskim UTW -zaproszeni goście

Inauguracja – zaproszeni goście

Wystąpienie dziekana Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim

W swoim wystąpieniu Tadeusz Sarnowski, dziekan Ostrowskiego Wydziału Społecznej Akademii Nauk, stwierdził, że uroczystość inauguracji roku akademickiego jest największym świętem w każdej uczelni. Pogratulował nowym studentom, mówiąc, aby potraktowali swoją decyzję jako kolejną życiową przygodę, aby patrzyli z optymizmem w przyszłość. Zapewnił, że Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim będzie nadal wspierać działalność Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Życzył słuchaczom niesłabnącego zapału i motywacji do poszerzania swoich horyzontów, wykładowcom satysfakcji z pracy, a Zarządowi Stowarzyszenia realizacji wszystkich planów i zamierzeń na kolejną dekadę. Zaprosił wszystkich do budowania pomyślności ostrowskiego uniwersytetu.

Zarząd OUTW i zaproszeni goście

Zarząd OUTW i zaproszeni goście

Zabierając głos Maria Wojtaszek, członek Zarządu OUTW poinformowała o swoim pobycie na XI Forum III Wieku w Nowym Sączu i Krynicy, zaś Kazimierz Nawrocki, rzecznik ostrowskiego uniwersytetu podzielił się swoimi refleksjami ze spotkania wielkopolskich UTW w Skorzęcinie. Wszyscy zaproszeni goście pogratulowali Zarządowi i członkom OUTW okazałego dorobku, wspaniałego wpisania się w życie wspólnoty samorządowej. Studentom ostrowskiego uniwersytetu dziękowali za to, że, dając dobry przykład innym seniorom, pokazują, że jesień życia może być czasem wielu barw, różnorodnych form spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania nowych relacji z drugim człowiekiem. Życzyli uniwersytetowi dalszego, dynamicznego rozwoju. Stwierdzili jednomyślnie, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim należy do najlepszych w kraju i stanowi przykład warty upowszechniania i naśladowania. Podkreślali, że uniwersytet jest dobrą wizytówką swojego miasta w kraju i za granicą.

Inauguracja roku akademickiego na ostrowskim UTW - widownia

Inauguracja roku akademickiego na ostrowskim UTW zakończyła się wykładem nt. „Zagrożenia demograficzne Europy i Polski” wygłosił prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej uroczystości trwały sympatyczne rozmowy przy kawie pomiędzy studentami ostrowskiego uniwersytetu a przedstawicielami władz o miejscu seniorów i postrzeganiu ich społecznej roli. Widać było, że seniorzy OUTW to zespól ludzi dobrze się rozumiejących, z pasją i zaangażowaniem realizujących piękną ideę integracji i edukacji środowiska.

Relacja: Kazimierz Nawrocki, rzecznik OUTW

Więcej o tym, co dzieje się na ostrowskim UTW w relacji Bezpieczeństwo a jakość życia seniorów Ostrowskiego UTW.

Kazimierz Nawrocki
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.