Jak wygląda spotkanie rady seniorów?

Jak wygląda spotkanie rady seniorów?

Jesień życia może być aktywna. Udowadniają to sami seniorzy, którzy prężnie działają w wielu polskich miastach. Jak przebiega spotkanie rady seniorów? Przedstawiamy dzień z życia Rady Seniorów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Spotkanie Rady Seniorów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z planem odbyło się 6 listopada. Posiedzeniu poświęcone było przede wszystkim bezpieczeństwu seniorów. Zastępca Prezydenta Sebastian Górski przeprosił za niemożność uczestniczenia w posiedzeniu ze względu na inne sprawy i upoważnił do udziału i reprezentowania władz miasta panią Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Małgorzatę Pawlik.

Przewodniczący Rady Seniorów Józef Kozan po powitaniu przybyłych przedstawił porządek obrad przyjęty bez uwag. Na posiedzenie przybyli przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, ZUS, i Rzecznika Praw Konsumenta. Każdy przedstawiciel omówił zasady wprowadzone w swojej instytucji dla poprawy bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku. W dyskusji między innymi poruszono sprawę stosowania do ogrzewania miału, który nie spełnia wymogów, ale jest oficjalnie sprzedawany. Problemy z rowerzystami nie ograniczają się do zakazów ruchu tych pojazdów (przykładowo Wrocławska po stronie parzystej) czy też pojazdów nieprawidłowo parkujących. Te problemy będą brane pod uwagę.

Po zaaprobowaniu protokółu z poprzedniego posiedzenia Józef Kozan złożył informację o pracach prowadzonych od czasu poprzedniego posiedzenia. Przedstawiono spotkania, w jakich brali udział przedstawiciele kierownictwa Rady. Następnie zajęto się analizą projektu pracy Rady Seniorów opracowanego przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Szczegóły przedstawiła Dyrektor Pawlik. Poinformowała o zmianach wprowadzanych przy e-receptach i przygotowaniu spotkań z seniorami, na których wyjaśni się ten problem. Następne posiedzenie planuje się poświęcić problemom związanym z ochroną zdrowia naszego społeczeństwa. Przyjęto również założenia do Planu Działalności Rady w 2020 roku. Po dyskusji zaaprobowano te materiały.

W wolnych głosach wystąpiono o uporządkowanie terenu w Kozim Borku i wprowadzenie przejścia przy ul. Spornej, gdzie przechodzi wiele dzieci. Sprawy te zostaną przekazane Pani Prezydent i równocześnie zainteresują Rady Osiedli. Kierownictwo Rady Seniorów spotkało się z radami osiedli, aby zainteresować pracą z seniorami.

Autor: eRBe

Spotkanie rady seniorów

Spotkanie rady seniorów

Spotkanie rady seniorów

Spotkanie rady seniorów

Przeczytaj również:
Wrocławska Rada Seniorów

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.