Jakie są objawy udaru?

Jakie są objawy udaru?

Udar może dotknąć każdego. Co osiem minut ktoś w Polsce doświadcza tego stanu. Warto znać objawy udaru, gdyż rozpoznanie pierwszych symptomów i szybkie wezwanie karetki może uratować życie i sprawność.

Udar mózgu to nagłe, miejscowe zaburzenie krążenia krwi w mózgu. W Polsce, co osiem minut ktoś doświadcza udaru – aż 25 proc. spośród tych osób nie przeżyje pierwszych 3 miesięcy, a 50 proc. będzie zagrożonych trwałą niesprawnością. Im szybciej zostanie udzielona pomoc, tym większe szanse na powrót do pełni sił. Dlatego ważna jest umiejętność rozpoznania pierwszych symptomów udaru mózgu.
– Ponad wszelką wątpliwość udowodniono, że leczenie w ostrej fazie jest możliwe, ale musimy je zastosować bardzo szybko – w ciągu 4,5 godzin od wystąpienia pierwszych objawów, ale im szybciej – tym lepiej. Później zostaje już tylko rehabilitacja i prewencja wtórna. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób znało objawy udaru mózgu – mówi dr Michał Karliński z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Objawy udaru mózgu

✔ Nagły, bardzo silny ból głowy.
✔ Zaburzenia widzenia, najczęściej dotyczące jednego oka.
✔ Zaburzenia lub utrata przytomności.
✔ Nagłe, występujące po jednej stronie ciała osłabienie mięśni twarzy (opadnięcie kącika ust, asymetria twarzy).
✔ Osłabienie mięśni języka i gardła (trudności w połykaniu i mówieniu, niewyraźna i trudna do zrozumienia mowa).
✔ Osłabienie (niedowład) kończyny górnej lub dolnej, trudności w poruszaniu kończyną, zaburzenia czucia.
✔ Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów (niepewny chód, potykanie się, upuszczanie przedmiotów, problemy z ubieraniem się).

Sprawdź, czy to udar mózgu

Co ważne, objawy udaru mózgu mogą pojawić się nagle, jak również najpierw mogą wystąpić objawy ostrzegawcze. Warto pamiętać, że odpowiednio wcześnie zauważone sygnały ostrzegające przed udarem mózgu, mogą uratować życie i zwiększyć szansę na powrót do pełnej sprawności. Aby zweryfikować, czy złe samopoczucie może być spowodowane udarem, warto przeprowadzić szybki test. Należy wydać trzy polecenia.
✔ Uśmiechnij się (jeśli podnosi się tylko połowa ust, druga część twarzy może być porażona).
✔ Podnieś obie ręce nad głowę (gdy możliwe jest uniesienie tylko jednej ręki – prawdopodobnie niedowład objął połowę ciała).
✔ Powtórz: „Wszystko będzie dobrze” (jeśli mowa jest niewyraźna lub niemożliwa – należy wezwać karetkę).

Przy udarze liczy się każda minuta!

Jeśli zauważysz niepokojące objawy, to jak najszybciej zadzwoń na pogotowie ratunkowe. Czas rozpoczęcia leczenia jest jednym z podstawowych czynników wpływających na rokowanie. Lekarze mają cztery i pół godziny, od czasu wystąpienia objawów udaru, na podanie leku rozpuszczającego zakrzep zamykający lub zwężający naczynia. Im szybciej lek zostanie podany, tym większa szansa na powrót do pełnej sprawności. Leczenie udaru ma na celu jak najszybsze przywrócenie przepływu krwi w obszarze objętym niedokrwieniem, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom biochemicznym powstającym w wyniku niedokrwienia oraz wczesne wykrywanie i leczenie powikłań pozamózgowych.

Jakie są objawy udaru? (źródło: www.zdrowie.pap.pl)

Jakie są objawy udaru? (źródło: www.zdrowie.pap.pl)

Źródło: www.zdrowie.pap.pl

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.