Kalendarium UTW przy UWr

Kalendarium UTW przy UWr

Spis Treści

Rok 1976 – powstaje Studium Trzeciego Wieku. Założyciel – prof. dr hab. Czesław Kempisty. Zajęcia odbywają się przy ul. Dobrzyńskiej i ul. Mazowieckiej.

Rok 1979 – przeniesienie STW do Medycznego Studium Zawodowego przy ul. Stawowej. Kierownikiem STW zostaje mgr Alina Woźnicka.

W roku 1984 STW uzyskuje nazwę Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Podpisanie umowy z UWr o objęcie patronatem naukowym i przeniesienie UTW do Instytutu Pedagogiki – w 1997 r. kierownikiem UTW zostaje dr Walentyna Wnuk.

W 1999 r. na podstawie stosownej umowy UTW został włączony w struktury organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2000 r. ukazuje się pierwszy numer gazety dla seniorów i redagowanej przez seniorów „KURIER UTW”.

W 2001 r. zakończono remont pomieszczenia przeznaczonego na zajęcia UTW.

Co pięć lat odbywają się konferencje naukowe związane z kolejnymi jubileuszami działalności UTW, od 2006 r. są to konferencje międzynarodowe z udziałem przedstawicieli zagranicznych UTW, gerontologów, organizacji pozarządowych oraz EFOS (Europejska Federacja Starszych Studiujących).

Od roku 2003/2004 uniwersytet był promotorem nowych UTW we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

W 2004 r. UTW w UWr zostaje członkiem EFOS (Europejska Federacja Starszych Studiujących)

Przy pomocy wrocławskiego UTW powstały UTW w Grodnie i we Lwowie. W dalszym ciągu współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku na Wschodzie w ramach „Wschodniej sieci UTW”.

W roku akademickim 2006/2007 na emeryturę odchodzi dr Walentyna Wnuk. Kierownikiem UTW zostaje dr Aleksander Kobylarek.

Realizowanych jest wiele międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Stała współpraca ze szkołami podstawowymi w ramach współpracy międzygeneracyjnej i udział w projekcie „Miasto pokoleń”.

UTW w UWr jest współzałożycielem Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu (2014 r.). Prezesem Federacji został dr Aleksander Kobylarek.

Nagrody: Złoty Medal UWr w 2001 roku. Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2007/2008 r. W projekcie „Seniorzy w Akcji” nagroda w kategorii „Dobre praktyki” 2013 r.

W latach 1998-2010 systematycznie wzrastała liczba słuchaczy, od 240 osób w 1997 r. do 560 (570) osób w roku 2010. Od 2011 r. liczba ta utrzymuje się na poziomie 560-570 osób. Liczba mężczyzn do 2007 r.wynosiła ok. 10% ogólnej liczby słuchaczy. Od 2008 r. liczba mężczyzn wzrosła do 14,5%

W dniu zakończenia roku akademickiego 2014/2015 odeszła na emeryturę Pani Iwona Stęplowska, kierującą pracami sekretariatu UTW.

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Komentarze

Disqus ( )

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.