Kierowcy jeżdżą bezpieczniej?

Kierowcy jeżdżą bezpieczniej?

W ostatnich latach zaobserwowano poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to efekt wzmożonych działań instytucji publicznych, ale również konsekwencja zmiany postaw samych kierowców, którzy wykonali w tym zakresie największą pracę. To oni ostatecznie podejmują najważniejsze decyzje, od których zależy życie i zdrowie wielu osób. 

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ostatnich latach wynika z systemowego podejścia do tego zagadnienia. Jest to z pewnością efekt skoordynowanych działań zarówno w obszarze edukacji – inżynierii, budowy nowych dróg oraz w obszarze egzekwowania odpowiedzialności, czyli tego czym zajmuje się Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, a także w kontekście ratownictwa medycznego, czyli działań w sytuacji kiedy już dojdzie do tragicznego zdarzenia drogowego. Takie systemowe, kompleksowe podejście do tego jest niezbędne, abyśmy uzyskali efekt z energii i mogli zaobserwować istotną i trwałą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. – mówi Łukasz Majchrzak z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Istotnym elementem jest budowa systemu nadzoru nad ruchem drogowym na wzór takich systemów, które funkcjonują już od wieli lat w krajach Europy Zachodniej. Dziś po 4 latach jego funkcjonowania możemy śmiało powiedzieć, że w sposób istotny przyczynia się do poprawy stanu bezpieczeństwa – dodaje Łukasz Majchrzak.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach to także efekt wzrastającej świadomości kierowców w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Aktualnie już 85 % Polaków deklaruje, że zdaje sobie sprawę, iż ryzyko wypadku rośnie, a jego konsekwencje mogą być dużo poważniejsze, przy przekroczeniu dozwolonej prędkości zaledwie o 10 km/h, nawet przy dobrych warunkach pogodowych. Jak powiedział  Łukasz Majchrzak z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zmienia się też nastawienie do niebezpiecznego zachowania na drogach obserwowanego u innych użytkowników dróg.

– Coraz większa liczba uczestników dróg w sposób pozytywny postrzega automatyczny nadzór. Coraz więcej osób rozumie, że te działania ukierunkowane są dla ich bezpieczeństwo. Taką tendencję widzimy także po liczbie wniosków, które wpływają do nas. Otrzymaliśmy już ponad 1000 pism z prośbą o instalację urządzenia rejestrującego, od początku naszego funkcjonowania. Wszystkie wnioski analizujemy. Jeśli jest taka możliwość podejmujemy działania w celu poprawy bezpieczeństwa w danym miejscu. – mówi Łukasz Majchrzak.

Źródło: Portal Newsrm.TV

fot. Pixabay

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.