Konferencja Dni Gerontologii – Wrocław 2015

Konferencja Dni Gerontologii – Wrocław 2015

W dniach 21 – 22 września 2015 roku we Wrocławiu odbędą się Dni Gerontologii – Wrocław 2015. To interdyscyplinarna konferencja naukowa i prezentacja dobrych praktyk pracy z seniorami.

Organizatorami spotkania są: Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora.

W dyskursie konferencyjnym pojawi się zarówno problematyka gerontologiczna widziana z perspektywy badań naukowych, jak i z obszaru dobrych praktyk gerontologicznych. Przewidziana jest sesja plakatowa oraz wizyty studyjne w wybranych organizacjach senioralnych Wrocławia.

W pierwszym dniu odbędą się wystąpienia nauczycieli akademickich z wrocławskich wiodących uczelni wyższych. Dopełnieniem naukowej części konferencji będzie debata pt. „Centra Seniora jako placówki koordynujące lokalną politykę na rzecz osób starszych”. Wezmą w niej udział przedstawiciele działających Centrów Seniora z Polski oraz przedstawicieli organizatorów takich placówek.

Nauka a dobre praktyki

W drugim dniu uczestnicy i goście będą mieli okazję skonfrontowania nauki z dobrymi wrocławskimi praktykami na rzecz społecznego udziału osób starszych. W czasie wizyt studyjnych kilkanaście różnych organizacji senioralnych zaprosi uczestników konferencji do zapoznania się z ich pomysłami rozwiązań skierowanych na wsparcie i aktywizację społeczną najstarszych mieszkańców Wrocławia. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: Jak zagrożenia współczesnego świata wpływają na jakość starzenia się człowieka? Jak tworzyć współczesną politykę senioralną w różnych środowiskach społecznych?

Przygotowanie do pracy z seniorami

– Wzrastający z dnia na dzień odsetek osób starszych w naszym kraju pociąga za sobą różnorodne, nie zawsze w odpowiednim czasie uświadamiane konsekwencje demograficzne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, medyczne, na rynku usług itp. Wzrasta zainteresowanie przedstawicieli wielu nauk procesem starzenia się. Prowadzone badania i ich wyniki należy popularyzować. Chcemy umożliwić wymianę poglądów osobom reprezentującym zarówno różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom zajmującym się problematyką starości i starzenia się społeczeństwa, problematyką osób starszych.
Model człowieka starszego będzie się zmieniał, a w konsekwencji sposób przeżywania starości. Istnieje pilna potrzeba przygotowania do pracy z ludźmi starszymi w wielu już istniejących, jak i w nowo proponowanych przez uczelnie wyższe, zawodach. To również doskonalenie liderów już pracujących z osobami starszymi. Bardzo ważne jest budowanie współpracy międzypokoleniowej w tym zakresie.
Mamy nadzieję, że prezentując dorobek naukowy uczelni wyższych, często o charakterze wdrożeniowym, będziemy w sposób rzeczywisty przyczyniali się do zmiany jakości życia najstarszych mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. – mówi dr Walentyna Wnuk, doradca Prezydenta Wrocławia ds. osób starszych.

Cykliczne Dni Gerontologii

Konferencji patronują: Prezydent Miasta Wrocławia oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem objęły: Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Porozumienie Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Dni Gerontologii we Wrocławiu będą organizowane rokrocznie, realizując misję Wrocławskiego Porozumienia Pełnomocników Rektorów Uczelni Wyższych ds. UTW we Wrocławiu.

Źródło: „Gazeta Senior” Wrocław wrzesień – październik 2015

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.