Konferencja „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie”

Konferencja „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie”

Celem konferencji, która odbyła się w Kancelarii Prezesa rady Ministrów w dniu 23 marca 2016 roku, była prezentacja założeń Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Na spotkaniu Bydgoszcz reprezentowana była przez Przewodniczącą Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego UTW i zrazem członka Bydgoskiej Rady Seniorów, Bożenę Sałacińską.

Kilkuset zebranych w sali Anny Walentynowicz gości przywitała na wstępie premier Beata Szydło. Po niej głos zabierali wicepremier Piotr Gliński i Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, minister Wojciech Kaczmarek. Celem konferencji była prezentacja założeń Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przeprowadzenie wstępnej dyskusji nad jego założeniami i zainicjowanie współpracy w jego przygotowaniu.

Organizatorem konferencji „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie” był Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, minister Wojciech Kaczmarczyk.
Do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Monitoruje on również koordynowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych i innych instytucji obywatelskich.

Konferencja „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie”

Konferencja „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie”

Konferencja „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie”

Konferencja „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie”

Konferencja „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – Nowe Otwarcie”

Tekst i zdjęcia Miłosz Sałaciński

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.