Konkurs! Do wygrania moneta 100-lecie Politechniki Warszawskiej o nominale 10 zł

Konkurs! Do wygrania moneta 100-lecie Politechniki Warszawskiej o nominale 10 zł

29 stycznia 2015 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety o nominałach 200 zł i 10 zł „100-lecie Politechniki Warszawskiej”. Na rewersie złotej monety przedstawiono formy geometryczne będące artystyczną wizualizacją zjawisk fizycznych i form matematycznych. Na monecie zastosowano również efekt kątowy, dzięki któremu w zależności od kąta patrzenia widoczne są symbole sumy lub koła zębatego, lub znak division times będący złożeniem znaków mnożenia i dzielenia. Na rewersie srebrnej monety widnieje fragment Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Na awersach obu monet przedstawiono graficznie iteracyjną funkcję fraktalną.

politechnika_2


100-lecie Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska jest największą w Polsce akademicką szkołą techniczną. Twórcą idei uruchomienia w Królestwie Kongresowym szkoły ogólnotechnicznej był wybitny polski mąż stanu Stanisław Staszic. Uroczyste otwarcie Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego nastąpiło 4 stycznia 1826 r. w Pałacu Kazimierzowskim. Szkołę zamknięto w 1831 r. po wybuchu powstania listopadowego. W 1898 r. rząd carski wydał dekret o powstaniu Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II z wykładowym językiem rosyjskim. W 1903 r. funkcjonowały tam cztery wydziały. Instytut zamknięto w 1905 r. po strajku studentów.

Zasadniczą zmianę sytuacji przyniósł wybuch I wojny światowej. Okupujący Warszawę Niemcy zgodzili się na otwarcie Politechniki Warszawskiej z polskim językiem wykładowym. Uroczyste otwarcie pierwszej polskiej uczelni technicznej nastąpiło 15 listopada 1915 r. w Gmachu Fizyki. W roku akademickim 1938/1939 Politechnika miała pięć wydziałów, w tym 68 zakładów. W 1938 r. kształciło się tu 5000 studentów. Niestety działania wojenne na początku II wojny światowej spowodowały zniszczenie połowy budynków i większości wyposażenia wnętrz Politechniki, która musiała zostać zamknięta. W 1942 r. za zgodą władz hitlerowskich uruchomiona została Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna, funkcjonująca do wybuchu powstania warszawskiego.

W 1945 r. rozpoczęto działania zmierzające do odbudowy i ponownego uruchomienia Politechniki Warszawskiej. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1945/1946 nastąpiła 13 stycznia 1946 r. W październiku 1951 r. do Politechniki włączono Szkołę Inżynierską im. Wawelberga i Rotwanda. W 1967 r. otworzono filię Politechniki Warszawskiej w Płocku. Początkowo Politechnika liczyła sześć wydziałów, natomiast w roku akademickim 1951/1952 było ich już czternaście. W grudniu 1945 r. Studiowało tu 2148 osób, zaś w 1964 r. – 11 632 studentów.

Na Politechnice Warszawskiej wykładało wielu wybitnych naukowców, m.in. prof. Jan Czochralski i prof. Janusz Groszkowski. W 1991 r. na Politechnice otworzono Szkołę Biznesu, a w 2008 r. uruchomiono Wydział Zarządzania PW. Obecnie Politechnika Warszawska dysponuje 148 obiektami i ma 20 wydziałów, na których kształci się ponad 34 000 studentów. Rok 2015 został ogłoszony rokiem 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

dr Andrzej Ulmer

politechnika 3

UWAGA, KONKURS!

W ramach współpracy z wrocławskim Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego zapraszamy na konkurs. Do wygrania moneta 100-lecie Politechniki Warszawskiej o nominale 10 zł.

Co trzeba zrobić, by wygrać?

Należy podać datę uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej po II wojnie światowej. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy redakcja@czerwonyportfelik.pl. Wygrywa czwarta poprawna odpowiedź!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania rubryki „Hobby” – w ramach naszej współpracy z Narodowym Bankiem Polskim będziemy organizować kolejne konkursy, w których do wygrania będą monety z tegorocznej emisji NBP.

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.