Małopolska Sieć Rad Seniorów

Małopolska Sieć Rad Seniorów

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza 29 i 30 listopada na V Ogólnopolską konferencję aktywności senioralnej „Małopolska Sieć Rad Seniorów”, która odbędzie się w Tomaszowicach koło Krakowa.

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 listopada w Tomaszowicach koło Krakowa (Dwór w Tomaszowicach, ul. Krakowska 68). Przez dwa dni stu przedstawicieli gminnych rad seniorów, radnych, urzędników i aktywnych działaczy senioralnych z całej Polski będzie dyskutować, dzielić się doświadczeniami i integrować. Celem konferencji „Małopolska Sieć Rad Seniorów” jest upowszechnianie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących powstawania i funkcjonowania Rad Seniorów oraz ich sieciowania.

W programie konferencji m.in. prezentacja przebiegu i efektów projektu „Małopolska Sieć Rad Seniorów”, prezentacja Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie”, dyskusja panelowa dotycząca przełożenia działalności rad seniorów na zmiany w gminie (dyskutować będą przedstawiciele rad seniorów, samorządu i NGO), a także przykłady działania rad seniorów. Podczas konferencji odbędą się sesje tematyczne poświęcone zagadnieniom:
✔Jak aktywizować seniorów do działania?
✔Sukcesy rad seniorów – jak do tego doszło?
✔Pozyskiwanie funduszy i współdecydowanie o budżecie gminy.
✔Jak zaistnieć w mediach?
Pierwszego dnia zorganizowano również festiwal artystyczny seniorów, obiad i kolację integracyjną oraz wspólną zabawę i integrację z DJ Wiką.

Drugiego dnia zaplanowano targi aktywności obywatelskiej, pokaz mody stylowych seniorek, prezentacje na scenie: TEDxSenior – „idee warte propagowania” oraz dyskusję panelową z przedstawicielami rad seniorów, samorządu, Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej poświęconą tematowi: „Niepełnosprawność 60+. Dobre praktyki, programy, wsparcie”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Marszałka Województwa Małopolskiego. Projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Szczegółowy program konferencji na stronie: www.mila.org.pl.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.