Nowa Telefonia będzie wypłacać rekompensaty

Nowa Telefonia będzie wypłacać rekompensaty

Nowa Telefonia podszyła się pod twojego dotychczasowego operatora? Teraz firma musi zrobić przegląd reklamacji i rozpatrzyć je pozytywnie. Rekompensaty od Nowej Telefonii będą wypłacane po decyzji UOKiK.

Składałeś reklamację lub skargę na podszywanie się przez Nową Telefonię pod twojego dotychczasowego operatora? Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wobec spółki z Warszawy. Teraz Nowa Telefonia będzie wypłacać rekompensaty w wysokości 60 zł, a dodatkowo zwróci kary za wypowiedzenie umowy lub umożliwi rozwiązanie jej bez żadnych kosztów.

Nowa Telefonia to spółka oferująca usługi telekomunikacyjne, która umowy zawiera w domach z klientów. Przedstawiciele spółki sugerowali konsumentom, że reprezentują ich dotychczasowego operatora, który oferuje im zmianę warunków na korzystniejsze. Wprowadzanie konsumentów w błąd to nieuczciwa praktyka rynkowa. Grozi za nią kara do 10 proc. obrotów firmy. UOKiK zrezygnował jednak z jej nałożenia i przyjął zobowiązanie Nowej Telefonii do wyeliminowania skutków swojej praktyki.

– Uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli spółka wynagrodzi straty poszkodowanym. W efekcie jej nieuczciwych działań konsumenci mogli nieświadomie zmienić operatora. Mogło się to dla nich wiązać z wysokimi karami finansowymi za rozwiązanie umowy: z dotychczasową albo nową firmą – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Rekompensaty od Nowej Telefonii

Nowa Telefonia będzie wypłacać rekompensaty w wysokości 60 zł każdemu klientowi, który od 1 stycznia 2016 r. do 20 sierpnia 2019 r. złożył reklamację do firmy lub skargę np. do UOKiK czy rzecznika konsumentów. Dodatkowo spółka ma zrobić przegląd reklamacji i skarg z tego okresu oraz rozpatrzyć je pozytywnie. Konsumenci mają zostać zawiadomieni listem poleconym o przysługujących im rekompensatach. Co więcej, Nowa Telefonia ma umorzyć naliczone lub zwrócić zapłacone kary tym konsumentom, którzy po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi rozwiązali umowy z Nową Telefonią. Osoby, które po odrzuceniu lub nierozpatrzeniu reklamacji czy skargi nadal są abonentami firmy, zyskały natomiast możliwość rozwiązania umowy bez ponoszenia żadnych kosztów.

Tu znajdziesz pomoc

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl


Jak uniknąć nieświadomej zmiany dostawcy usług w wyniku nieuczciwych działań przedsiębiorców? Odpowiedź w artykule UOKiK radzi zachować ostrożność.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.