Nowe limity dla osób pracujących na emeryturze

Nowe limity dla osób pracujących na emeryturze

W ciągu ostatnich czterech lat liczba aktywnych zawodowo emerytów wzrosła o około 30 procent. Podajemy nowe limity dla osób pracujących na emeryturze, których lepiej nie przekraczać, aby nie stracić części lub całości świadczenia.

Przejście na emeryturę lub rentę nie zawsze oznacza koniec pracy zawodowej. Część osób decyduje się kontynuować aktywność zawodową nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli po osiągnięciu 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Emeryci mogą dorabiać bez żadnych limitów i nie muszą martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych świadczeń. Nieco inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku osób, które są na wcześniejszej emeryturze lub rencie.

– Pilnować wysokości swoich dochodów muszą natomiast osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie. W ich przypadku obowiązują, bowiem limity kwot, jakie można dodatkowo zarobić. Dobra wiadomość jest taka, że od 1 czerwca 2019 obowiązują nowe, wyższe limity, czyli można dorobić więcej – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Limity zarobków wiążą się z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, która ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego co kwartał. Nowe limity dotyczą kwartału od 1 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2019 roku. W tym czasie seniorzy, pobierający wcześniejsze emerytury oraz renciści, mogą dorobić bez ryzyka do kwoty 3465,70 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (6436,30 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

– Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. Każdy wcześniejszy emeryt lub rencista, który ma dodatkowe źródło przychodu musi sprawdzać górne granice, do których może dorabiać bez ryzyka uszczuplenia świadczeń z ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis.

W przypadku umowy o dzieło z innym niż własny pracodawca emeryt lub rencista może dorabiać bez ograniczeń, bo jest to umowa nieoskładkowana.

Nowe limity dla osób pracujących na emeryturze

Nowe limity, po przekroczeniu, których dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić ZUS:
✔ jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3465,70 zł miesięcznie – emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości,
✔ uzyskanie przychodów w granicach od 3465,70 zł do 6436,30 zł – spowoduje zmniejszenie wypłat z ZUS,
✔ przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6436,30 zł – będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu.

Wypowiedź Iwony Kowalskiej

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.