Nowy raport EAPN o skali ubóstwa w Polsce

W październiku, 17-go, z okazji Dnia Zwalczania Ubóstwa ogłaszany jest raport EAPN. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl European Anti Poverty Network (EAPN) Misją EAPN jest: promowanie rozwiązań w zakresie skutecznego eliminowania ubóstwa w Europie i zapobiegania wykluczeniu społecznemu, podnoszenie świadomości europejskich społeczeństw dotyczącej ubóstwa i wykluczenia społecznego, empowerment osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego, rzecznictwo wspólnie z i … Czytaj dalej Nowy raport EAPN o skali ubóstwa w Polsce