Nowy raport EAPN o skali ubóstwa w Polsce

Redaktor senior, fotograf. Jak mówi o sobie – rejestruje obrazki przy pomocy sprzętu fotograficznego i równie często dodaje do nich komentarz. Zdjęcia bez komentarza są według niego niepełnowartościowe. Najchętniej podejmuje się tematów związanych z kulturą, nie stroni od komentowania trudnych zagadnień dotykających seniorów.

W październiku, 17-go, z okazji Dnia Zwalczania Ubóstwa ogłaszany jest raport EAPN. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej GazetaSenior.pl European Anti Poverty Network (EAPN) Misją EAPN jest: promowanie rozwiązań w zakresie skutecznego eliminowania ubóstwa w Europie i zapobiegania wykluczeniu społecznemu, podnoszenie świadomości europejskich społeczeństw dotyczącej ubóstwa i wykluczenia społecznego, empowerment osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego, rzecznictwo wspólnie z i … Czytaj dalej Nowy raport EAPN o skali ubóstwa w Polsce