O Radach Seniorów na Forum

O Radach Seniorów na Forum

W ramach 5 Forum Praktyków Partycypacji odbył się też panel o radach seniorów. Różne są pomysły, jak powinna działać rada seniorów w gminie. Czy tylko zajmować się opiniowaniem i doradzaniem organom władzy, czy może zająć się pomocą sąsiedzką?

Jak powołać Radę 

Socjolodzy z różnych organizacji badają i porównują, by ująć w jakieś ramy zasady działania rad seniorów. Oczywiście osoby na emeryturze mogą inicjować grupy zainteresowań dostosowane do możliwości fizycznych i intelektualnych. Większość rad seniorów powstaje na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Ogromne znaczenie ma to, kto w urzędzie zajmuje się tymi sprawami. Jeśli pomiędzy seniorami a panią z urzędu zaiskrzy, to współpraca układa się dużo lepiej. Statut, rejestracja i już można podjąć działania na rzecz środowiska senioralnego. Szacuje się, że to od 30 do 40% osób mieszkających na terenie gminy.

Inne stowarzyszenia skupiające seniorów

W dużych miastach powstają Uniwersytety Trzeciego Wieku. To stało się modne i użyteczne. W mniejszych miastach i miasteczkach, gdzie nie było uczelni wyższych, seniorzy mogą skupiać się wokół biblioteki, swojego byłego zakładu pracy. Ważne, by po przejściu na emeryturę nie wycofali się społecznie, nie zamknęli się w domu jako mniej potrzebni w społeczeństwie. Świetnym miejscem wydają się związki wyznaniowe. W wielu krajach o dużo dojrzalszych formach demokracji właśnie wokół gmin wyznaniowych skupiają się ludzie i rozmawiają o swoich potrzebach, ale też o swoich radościach. Najważniejsze, że rozmawiają. Skrajnym przykładem są bardzo częste gminne referenda jak w Szwajcarii.

Jak wspierać seniorów

Klubokawiarnia, salka katechetyczna, świetlica, biblioteka. Ważne by było miejsce, gdzie w określony dzień można się spotkać i porozmawiać o ważnych dla środowiska emeryckiego problemach. Ważne, by istniały formy komunikacji dostosowane do możliwości odpowiedzi. Najczęściej jest to poczta pantoflowa, bardziej nowocześnie jest wykorzystanie portali gminy lub społecznościowych. Skuteczność komunikacji jest kluczowa dla sprawnej działalności w każdej organizacji.

Wolontariat seniorów

Pomoc innym to także większa aktywność i radość z pomocy innym. Dawanie jest przywilejem i zapewnia dużo przyjemności. Przecież w każdej gminie są rodziny, które potrzebują wsparcia dobrym słowem, rozmową, pomocą przy zakupach, nauczenia w posługiwaniu się smartfonem. Oglądamy w telewizji wiele informacji o pomocy dla pogorzelców, czy podtopionych domach. Dostają pomoc z całego kraju. A w twojej najbliższej okolicy są ludzie, którzy potrzebują porozmawiać? Sprawność fizyczna i intelektualna wydłuża się, gdy jesteśmy aktywni.

Ambicje i animozje

Z badań wynika, że różne kluby i organizacje senioralne nie wypracowały jeszcze metod komunikacji i współpracy. W większych ośrodkach miejskich, gdzie organizacji senioralnych jest więcej, wyraźnie widać powielanie tych samych pomysłów, co świadczy o braku współpracy. W sprawnym działaniu przeszkadzają także zaszłości i animozje personalne.

Liderzy

Niezbędnym elementem dla każdej organizacji są liderzy, W praktyce okazuje się, że osoby zajmujące się pracą w lokalnym samorządzie świetnie sprawdzają się w roli liderów. Czasami takie funkcje przejmują dziennikarze.

Inspirujące pomysły

Latarnicy
Młodzi szkolą starszych w technikach komputerowych, niosą cyfrową oświatę. Świetna inicjatywa, więcej na stronie https://latarnicy.pl/. Załatwianie spraw w e-urzędzie wymaga jednak umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.
Siłownia pamięci
Zajrzyjcie na stronę http://www.silowniapamieci.pl/. Znajdziecie tam zestaw 42 ćwiczeń, kart pracy oraz scenariusz zadań służących treningowi umysłu, oraz terapii reminiscencyjnej podczas zajęć z seniorami.
Smaczne babcie
Pomysł, by integrować środowisko w trakcie wspólnego gotowania dla znajomych. Nic tak nie zbliża, jak wspólne biesiadowanie. O ile przyjemniej zjeść ciepły posiłek wśród sympatycznych sąsiadów, niż samemu zżerać parówki i inne śmieciowe jedzenie przy telewizorze.
Macie jeszcze jakieś inne pomysły jak integrować środowisko seniorów, piszcie w komentarzach.

Artykuł powstał na bazie rozmowy z praktykami w zakładaniu rad seniorów Agnieszką Maszkowską z SOCLAB i Anną Jarzębską z Fundacji Mapa Pasji o pomocy w zakładaniu rad seniorów w województwie podlaskim i małopolskim oraz na podstawie wydawnictwa autorstwa Katarzyny Szop- Rutkowskiej pod tytułem Rady seniorów w działaniu wydanego przez Laboratorium Badań i Działań Społecznych SOCLAB.

tekst: Jerzy Dudzik

Przeczytaj również: 

Trwa nabór na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024)

Grażyna Mazurek: nie będziemy Radą „kanapową” – tekst Andrzeja Wasilewskiego

Wrocławska Rada Seniorów

Latest posts by Jerzy Dudzik (see all)
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.