Obywatelski Parlament Seniorów w Sejmie – już jest!

Obywatelski Parlament Seniorów w Sejmie – już jest!

1 października odbyło się pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie. OPS ma reprezentować osoby starsze wobec władz publicznych poprzez monitorowanie i ocenę rządowych programów dotyczących seniorów. Jego zadaniem są również działania na rzecz poprawy sytuacji emerytów i rencistów.

Nie bez powodu na pierwsze posiedzenie Parlamentu Seniorów wybrano datę 1 października – na ten dzień przypadają bowiem obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, mające na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walkę z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.
Polskie środowiska senioralne tworząc Obywatelski Parlament Seniorów chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób starszych w Polsce oraz przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek.

Cykliczne posiedzenia

Na pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie zostali zaproszeni reprezentanci środowisk polskich seniorów, w tym: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawicieli gminnych rad seniorów. Organizatorem posiedzenia była Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby. Patronat nad wydarzeniem objęła marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.
Obywatelski Parlament Seniorów ma być zinstytucjonalizowanym i reprezentatywnym partnerem dla parlamentu i rządu w budowaniu polityki senioralnej. Będzie wydarzeniem cyklicznym, w kolejnych edycjach uzupełnianym o delegatów pochodzących z nowo powstających gminnych rad seniorów i organizacji osób starszych.

Nowe władze

Przewodniczącą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wybrano Krystynę Lewkowicz, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Warszawie i jedną z inicjatorów OPS. Nowowybrana  przewodnicząca poprowadziła akt ślubowania parlamentarzystów. Następnie przegłosowano akceptację regulaminu i dokonano wyboru wiceprzewodniczących OPS. Zostali nimi: Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Wiesława Borczyk, prezes OF UTW, Janusz Szymborski, Ewa Kozdroń, Janusz Czyż.

Premier Ewa Kopacz: „Seniorzy są potrzebni”

– Nigdy dotąd w historii polskiego parlamentu nie wsłuchiwaliśmy się w głos ludzi, którzy całe życie pracując, nabierając doświadczenia, mogliby dzisiaj w formie uchwał przedstawiać wnioski, oczekiwania, tym, którzy de facto w kraju rządzą – powiedziała premier Ewa Kopacz. – Jesteście nam wszystkim bardzo potrzebni. – oświadczyła.

ewa kopacz

Pani premier zdała również sprawozdanie z tego, co udało jej się zrobić na rzecz seniorów w ubiegłym roku. Wymieniła wprowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej m.in. dla wszystkich po 65. roku życia, wprowadzenie stałej komisji sejmowej seniorów, powstanie domów dziennego pobytu dla osób starszych, uruchomienie programu dziennej rehabilitacji dla seniorów, a także prócz rewaloryzacji świadczeń, wprowadzenie w 2016 roku jednorazowego dodatku dla rencistów i emerytów.

Wymiana doświadczeń

– Zjechali się seniorzy z całej Polski. Obok reprezentantów UTW dołączyli przedstawiciele PZERiI i Rad Seniorów. Prezentowane programy dobrze odpowiadały na zapotrzebowanie seniorów, dzięki czemu głosowania przebiegały bardzo sprawnie. W kuluarach nawiązaliśmy nowe znajomości, wymieniliśmy się doświadczeniami. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z pomysłu takiego spotkania. Wielkie podziękowania dla Krystyny Lewkowicz, która wpadła na ten pomysł i posła Michała Szczerby, który pomógł to wdrożyć w praktyce. A zadbano o najmniejsze szczegóły, także o materiały, zaplecze techniczne i komfort uczestników seniorów. – dodaje korespondent „Gazety Senior” Miłosz Sałaciński.

Co obiecują seniorom partie polityczne przed wyborami 2015?

PO: darmowa pomoc prawna (np. sporządzanie pism sądowych – o zwolnienie od kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, sporządzenie projektu pozwu).
PIS: darmowe leki dla osób po 75. roku życia
PSL: bezpłatne leki dla seniorów, emeryturę po 40 latach pracy
Nowoczesna.pl: przekazanie seniorom i osobom niesamodzielnym urządzeń, które po naciśnięciu jednego guzika powiadomią odpowiednie służby, np. pogotowie, o konieczności przybycia z pomocą.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Źródło: „Gazeta Senior”, Kraj, październik-listopad-grudzień 2015
fot. Miłosz Sałaciński

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.