Odejść godnie i bez bólu

Odejść godnie i bez bólu

W zurbanizowanym i goniącym za wszelkimi dobrami świecie rzadko myślimy o chorobach i potrzebie niesienia pomocy potrzebującym. Dopiero, gdy względnie nieuleczalna choroba dotknie nas samych lub naszych najbliższych, przeżywamy szok i uświadamiamy sobie, z jakimi problemami przychodzi nam się zmierzyć. Czy zbliżający się kres w tej ostatniej fazie życia musi być tylko udręką, bólem i tragedią chorego oraz jego rodziny? Można odejść godnie i bez bólu.

Dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska jest współzałożycielem oraz wieloletnim prezesem, a obecnie wiceprezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „HOSPICJUM DOMOWE” w Poznaniu przy ul. Bednarskiej 4. Za swoje działania otrzymała tytuł „Kobiety Medycyny 2016”. Z dr Anną Jakrzewską-Sawińską o opiece hospicyjnej i innych świadczeniach udzielanych przez Stowarzyszenie rozmawia Roman Szymański.

Roman Szymański: Jakie zadania realizuje Stowarzyszenie?
Dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawińska: Zakres naszych działań jest niezwykle szeroki. Oczywiście podstawowym zadaniem jest udzielanie specjalistycznych świadczeń w warunkach domowych dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.

R.Sz.: Od wielu lat jest Pani Doktor aktywnym członkiem Miejskiej Rady Seniorów i wiem, że z Pani zdaniem liczą się wszyscy. Czy to pomaga, czy przeszkadza?
Dr Sawińska: Dzięki temu problemy seniorów są mi bliższe i pozwalają na szeroką współpracę z różnymi jednostkami i organizacjami. Zapraszamy mieszkańców Poznania do korzystania z wielu bezpłatnych świadczeń, takich jak opieka poradni geriatrycznej – również domowa, badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, porady prawne, porady psychologiczne, dietetyczne, warsztaty terapii zajęciowej… Mamy bardzo szeroką ofertę, długo by jeszcze wymieniać…

R.Sz.: W jakich życiowych sytuacjach można liczyć na wsparcie i na czym w praktyce to polega?
Dr Sawińska: Przede wszystkim opiekujemy się nieuleczalnie chorymi dorosłymi i dziećmi w ich domach. Nasz zespół tworzą lekarze, pielęgniarki, psychologowie, rehabilitanci i wolontariusze. Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie seniorów – zarówno aktywnych, jak i tych mających problemy zdrowotne. Prowadzimy wolontariat i organizujemy szkolenia dla wolontariuszy. Prowadzimy też poradnie specjalistyczne, organizujemy zajęcia dla seniorów. W dobrze wyposażonych salach odnowy, na warsztatach terapii zajęciowej nasi podopieczni nabierają siły i chęci do życia…

R.Sz.: Kto zatem może skorzystać z porady i pomocy?
Dr Sawińska: Każdy, kto czuje potrzebę pomocy i wsparcia. Drzwi naszej placówki są otwarte dla wszystkich.

R.Sz.: Ośrodek organizuje wiele przedsięwzięć i programów skierowanych dla seniorów…
Dr Sawińska: Realizujemy jednocześnie kilka ważnych projektów. Przykładowo mieszkańcom Poznania oferujemy m.in. program edukacyjny „Kardio 50+”, obejmujący szkolenia z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia. Uczestników warsztatów zapraszamy też do udziału w praktycznych warsztatach rehabilitacji kardiologicznej, których celem jest wczesne wykrycie i leczenie chorób układu krążenia.

R.Sz.: A obecne priorytety?
Dr Sawińska: Teraz najważniejszym przedsięwzięciem jest prowadzona przez nas inwestycja budowy nowego budynku przeznaczonego na opiekę paliatywną. Na trzech kondygnacjach zostaną przygotowane sale do pobytu całodobowego dla dorosłych i dzieci. Mam nadzieję, że na wiosnę przyszłego roku nowe hospicjum zostanie otwarte.

R.Sz.: Jak to możliwe? Przecież doba ma tylko 24 godziny!
Dr Sawińska: Wydaje się niemożliwe, a jednak jest prawdziwe. Zawdzięczamy to wspaniałym współpracownikom. Centrum oferuje swoim podopiecznym również aktywne wsparcie wolontariuszy.

R.Sz.: Kto może zostać wolontariuszem?
Dr Sawińska: Każdy, komu nieobca jest chęć pomagania innym. Nasi wolontariusze to ludzie o różnych zawodach i zakresie działalności. Wrażliwi, uczciwi, zdolni do empatii. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

R.Sz.: Na zakończenie rozmowy: czego możemy życzyć?
Dr Sawińska: Odpowiem przewrotnie – abyśmy mieli jak najmniej podopiecznych.

Tekst i foto: Roman Szymański

dr Sawińska warsztaty

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.