Ogłoszenia tekstowe

Zamówienie ogłoszenia tekstowego
w czasopiśmie „Gazeta Senior”