Ogłoszenia tekstowe

Zamówienie ogłoszenia tekstowego
w czasopiśmie “Gazeta Senior”