Ogólnopolskie spotkanie rad seniorów

Ogólnopolskie spotkanie rad seniorów

„Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania” to tytuł konferencji zorganizowanej przez sejmową komisję polityki senioralnej oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Spotkanie odbyło się dniu 16 lutego br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Patronat nad „Zoomem na Rady Seniorów” objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Miast Polskich. Rady seniorów zyskały umocowanie prawne w 2013 r. wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Akt ten daje możliwość powoływania rad seniorów oraz promuje solidarność międzypokoleniową i tworzenie warunków do aktywności obywatelskiej osób starszych. Do dyskusji zaproszono ponad 400 członków rad seniorów, samorządowców, parlamentarzystów, ekspertów, członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji seniorskich. Wprowadzenie do dyskusji wygłosiła Beata Tokarz-Kamińska, członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Radzono co zrobić, by dać osobom starszym poczucie wpływu na otoczenie. W panelach dyskutowano o tym, jak wzmocnić dialog z lokalnymi władzami. Szukano sposobów jak zachęcić samorządy do działań na rzecz dialogu międzypokoleniowego. Zadaniem rady seniorów jest przede wszystkim aktywizowanie osób starszych.

W Polsce funkcjonuje obecnie niecała setka rad seniorów na blisko 2,5 tys. gmin. Takie dane uzyskano w ramach projektu „Zoom na Rady Seniorów”. Przedstawili je członkowie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Istniejące rady liczą od pięciu do nawet 32 osób. Działają w nich głównie kobiety. Mężczyźni stanowią niewielki procent członków. Przeważają osoby w wieku powyżej 60 lat. Rady seniorów współpracują najczęściej z wydziałami zdrowia, edukacji, spraw społecznych urzędów gmin. Pełnią głownie funkcję integracyjną z uniwersytetami trzeciego wieku oraz domami dziennego pobytu. Dla rad największymi barierami formalnymi jest brak wyodrębnionego budżetu oraz własnego lokalu.

Na wstępie spotkania przewodniczący sejmowej komisji polityki senioralnej, Michał Szczerba, podkreślił, że aktywizacja osób starszych jest jednym ze współczesnych wyzwań. Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS, Bolesław Samoliński, zapowiedział, że rada, którą kieruje, opracuje „katalog dobrych praktyk tworzenia i realizacji misji rad senioralnych”. Wicemarszałek Sejmu, Elżbieta Radziszewska, poinformowała zebranych o pomyśle zorganizowania 1 października, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, obrad parlamentu seniorów. Ma on pracować na wzór odbywającej się co roku 1 czerwca sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

tekst i zdjęcia: Miłosz Sałaciński

zoom 4 zoom 3 zoom 2

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.