Zmiany w programie Opieka 75+

Zmiany w programie Opieka 75+

Program Opieka 75+ ma ułatwić samotnym seniorom dostęp do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Minister Elżbieta Rafalska zatwierdziła zmianę – teraz program obejmie gminy do 40 tys. mieszkańców.

Program powstał z myślą o osobach samotnych w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają w gminach samodzielnie świadczących usługi opiekuńcze. Jego celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych seniorów oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Samotne osoby starsze mają uzyskać wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb, wynikających z ich wieku i stanu zdrowia. Według zmian zatwierdzonych przez Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – program Opieka 75 obejmie gminy, które mają do 40 tys. mieszkańców. (Dotychczas z tego programu korzystały tylko gminy do 20 tys. mieszkańców.)

Do końca marca gminy mogły zgłaszać w urzędach wojewódzkich zapotrzebowanie na dofinansowanie usług w ramach programu. Fundusze na dofinansowanie pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Pieniądze mogą być przeznaczyć na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały lub na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych dla osób, które już korzystają z takich usług (lub korzystały w ostatnim roku).

Dla kogo?

Program jest skierowany do osób samotnych prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Mogą z niego skorzystać również starsze małżeństwa, w których zarówno mąż, jak i żona mają więcej niż 75 lat i wymagają opieki w formie usług opiekuńczych. Warunkiem uzyskania wsparcia w takiej sytuacji jest prowadzenie dwóch oddzielnych gospodarstw domowych. Co ważne, gmina bierzez pod uwagę wyłącznie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały 31 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji o programie Opieka 75+ na stronie www.mpips.gov.pl.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.