Opieka Wytchnieniowa – liczba osób objętych wsparciem rośnie, ale opiekunowie nie wiedzą o możliwości pomocy [WYNIKI KONTROLI]

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport w sprawie realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa”. Wnioski nie są szczególnie optymistyczne. Choć liczba osób objętych pomocą i wsparciem programu rośnie z roku na rok, gminy realizujące program nadal nie wykorzystują pełnej puli przyznanych środków finansowych. Brakuje ciągłości w realizacji usług, a osoby którym dedykowany jest program, nie zawsze posiadają wiedzę … Czytaj dalej Opieka Wytchnieniowa – liczba osób objętych wsparciem rośnie, ale opiekunowie nie wiedzą o możliwości pomocy [WYNIKI KONTROLI]