Terapia zajęciowa w domu? Opiekun domowy jako terapeuta w czasie epidemii. PORADNIK

Opiekun domowy jako terapeuta podczas izolacji? Terapia zajęciowa jest szeroko stosowaną metodą usprawniania osób z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnościami, w tym osób starszych. Jej głównym celem jest poczucia satysfakcji i spełnienia poprzez samo uczestnictwo w zajęciach. Tymi „zajęciami” mogą być zwykłe czynności dnia codziennego: dbanie o higienę osobistą, samodzielne ubranie się, dbanie o porządek w pokoju. … Czytaj dalej Terapia zajęciowa w domu? Opiekun domowy jako terapeuta w czasie epidemii. PORADNIK