Otwarcie Dziennego Domu Opieki Senior-WIGOR w Złotowie

Otwarcie Dziennego Domu Opieki Senior-WIGOR w Złotowie

19 października 2015 r. o godz. 9.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki SENIOR WIGOR w Złotowie, który mieści się w byłych salkach katechetycznych parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie. Przybyłych gości przywitała Pani Dorota Staszewska – Wiceprezes Fundacji Chcemy Integracji Społeczeństwa (podmiotu wybranego w drodze konkursu na prowadzenie Dziennego Domu Opieki SENIOR).

Na uroczystość przybyli Burmistrz Miasta Złotowa – Adam Pulit i jego Zastępca – Małgorzata Chołodowska, Starostwa Złotowski – Ryszard Goławski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Piotr Brewka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Helena Agatowska, Dyrektor Hospicjum Sióstr św. Elżbiety – Siostra Piotra, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Sylwia Mróz, radni Rady Miejskiej w Złotowie. Na wstępie Burmistrz Miasta Złotowa podziękował w szczególności swojemu Zastępcy za inicjatywę i dokonanie wszelkich starań, aby Dzienny Dom Opieki SENIOR WIGOR powstał w Złotowie. Wspomniał on również o celach tego przedsięwzięcia, integracji osób starszych oraz złożył życzenia członkom Fundacji CIS powodzenia w prowadzeniu tej placówki.

Dzienny Dom Opieki SENIOR WIGOR posiada dwie wyposażone sale. W jednej z nich znajduje się komplet wypoczynkowy, telewizor oraz kącik komputerowy. Natomiast w drugiej sali jest stołówka oraz czytelnia. Zakupione zostały także urządzenia do terapii ruchowej dla Seniorów. Aktualnie z Dziennego Domu Opieki SENIOR WIGOR korzysta 9 podopiecznych.

Po przemówieniu Burmistrza Miasta Złotowa nastąpiło oficjalne otwarcie. Przecięcia czerwonej wstęgi dokonali: Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, Ryszard Goławski – Starosta Powiatu Złotowskiego, Piotr Brewka – Kierownik MOPS-u, Alicja Klosa – Kierownik Dziennego Domu Opieki SENIOR WIGOR wraz z Arkadiuszem Królem – Prezesem Fundacji CIS. Pani Alicja Klosa oprowadzając przybyłych gości po salach należących do Dziennego Domu Opieki SENIOR WIGOR, wygłosiła przemówienie dot. „jesieni życia”, zaspokajania potrzeb osób powyżej 60 roku życia, organizacji ich czasu wolnego. Po oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście przywitali się z seniorami, był czas na poczęstunek i rozmowy.

SONY DSC

SONY DSC

Źródło: www.zlotow.pl

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.