Pieniądze dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku – przegląd źródeł finansowania UTW 2022

Redaktor at Gazeta Senior
Redaktor senior, dziennikarz, pisarz. Zainteresowania dziennikarskie zaczął rozwijać we współpracy z nieistniejącym już miesięcznikiem Morze, jako były marynarz na żaglowcu oceanicznym. Potem zajmował się publicystyką społeczną w tygodniku regionalnym i czasopismach ilustrowanych. Zawodowe dziennikarstwo zakończył jako redaktor naczelny miesięcznika Polsko-Czeski Informator Gospodarczy. Na emeryturze lokuje swoje zainteresowania w kręgach podobnych sobie ludzi, którym nie konstrukcja miejsca pracy wyznacza czas, zadania i rytm życia.
Andrzej Wasilewski

Seniorzy w Polsce, których jest około 10 milionów, stanowią duży potencjał nieskanalizowanej aktywności społecznej. Przy czym nurt ten pulsuje bardziej aktywnie w ośrodkach zurbanizowanych, czyli w miastach. Emeryt obecnego czasu, wskutek wydłużenia życia, poprawy warunków socjalnych tego życia, postępu medycyny, kultury troski o własne zdrowie – najczęściej nie jest zgrzybiałym starcem. W znacznej liczbie przypadków … Czytaj dalej Pieniądze dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku – przegląd źródeł finansowania UTW 2022