Polacy pozytywnie nastawieni do obcokrajowców

Polacy pozytywnie nastawieni do obcokrajowców

Polacy pozytywnie postrzegają imigrantów. Z ostatnio przeprowadzonych badań wynika, że nastawienie Polaków wobec cudzoziemców jest zdecydowanie bardziej pozytywne wśród osób, które wcześniej miały kontakt z imigrantami na gruncie zawodowym czy prywatnym.

Badania dotyczące postrzegania imigrantów przez Polaków, które zostały przeprowadzone w czerwcu bieżącego roku pokazały wyniki, że przeważająca liczba Polaków ma pozytywne nastawienie do imigrantów. Osoby, które pracują z imigrantami, mają z nimi kontakt w swoim miejscu pracy są pozytywnie nastawieni i uważają, że ich w pływ na rynek pracy jest dobry. Polacy chętnie widzą na nim obcokrajowców, jednak głównie do zadań prostych, dorywczych, nie wymagających wysokich kwalifikacji.

– Na jakich stanowiskach ankietowani najczęściej widzieliby cudzoziemców? Najczęściej, bo ponad połowa respondentów wskazała stanowiska związane z pracą fizyczną. Najmniej wskazało na pracę w charakterze urzędnika państwowego, nauczyciela historii czy adwokata. W większości przypadków akceptacja obcokrajowców w poszczególnych zawodach jest wyższa w grupie respondentów, którzy mieli kontakt z imigrantami. – mówi Anna Rostocka, Dyrektor Krajowego Biura IOM w Warszawie.

– Polacy wypowiadali się pozytywnie jeśli chodzi o wpływ cudzoziemców na polską kulturę. Część z nich uważa, że imigranci powinni zachowywać swoje obyczaje i kulturę. Natomiast pozostali ankietowani są zdania, że osoby żyjące i mieszkające w Polsce powinny przyjmować polską kulturę. – mówi Anna Rostocka.

Zdania na temat wpływu cudzoziemców na polskie społeczeństwo i kulturę są wyraźnie podzielone. O pozytywnym wpływie częściej były przekonane osoby mające w ostatnim czasie kontakt z cudzoziemcami. Blisko połowa tych respondentów uważa, że imigranci pozytywnie wpływają na polskie społeczeństwo, wzbogacając jego kulturę.

– Jeśli chodzi o rynek pracy to zdania również były podzielone odnośnie tego, czy imigranci powinni mieć taki sam dostęp do rynku pracy jak Polacy. Odpowiedzi są pozytywne. Taka opinia przejawia się przede wszystkim w większych miastach. – dodaje Anna Rostocka.

Źródła: Portal Newsrm.TV
fot. Pixabay

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.