Poznań LIDER OPIEKI nad seniorami w Europie. KONKURS Komisji Równości Unii Europejskiej

Redakcja Gazety Senior to zespół, który wraz z redaktor naczelną serwisu troszczy się, aby dostarczać czytelnikom seniorom dedykowanych treści oraz ważnych z punktu widzenia osób starszych informacji. Dbamy, aby materiały publikowane w serwisie GazetaSenior.pl napisane były przystępnym językiem i zaprezentowane w przyjaznej seniorom formie np. bez rozpraszających reklam w postaci wyskakujących okien.
Donosimy o najnowszych rozwiązaniach społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych kierowanych do osób starszych. Informujemy o aktualnej sytuacji seniorów w Polsce. Sporo piszemy o zdrowiu seniorów i profilaktyce zdrowotnej. Obalamy mity dotyczące osób starszych. Edukujemy seniorów, korzystając z wiedzy i wskazówek ekspertów w danej dziedzinie.
Redakcja

Aby posiąść obraz, jak się ma w pandemii pomoc samorządowa dla seniorów, Komisja Równości Unii Europejskiej ogłosiła konkurs. Należało zaprezentować, jaką opieką szczególną miasto otacza swoich najstarszych mieszkańców. Zgłoszeń do konkursu wpłynęło 50 z różnych krajów. Do finału zakwalifikowano 6 tj. Bremenhaven (Niemcy), Florencja (Italia), Jonkoping (Szwecja), Komotini (Grecja) oraz Gdynia i Poznań. Jurorzy z … Czytaj dalej Poznań LIDER OPIEKI nad seniorami w Europie. KONKURS Komisji Równości Unii Europejskiej