Poznańska Akademia Bezpieczeństwa. Nie przegap.

Poznańska Akademia Bezpieczeństwa. Nie przegap.

Media regularnie donoszą o kolejnych próbach oszustw na najstarszych poznaniakach. Sami seniorzy informują o nieprzerwanych próbach wyłudzeń, o telefonach z namowami zakupu, osobach podających się za członków rodziny czy pracowników policji… Sytuacje te stały się motywacją do powołania inicjatywy pod nazwą Poznańska Akademia Bezpieczeństwa.

Poznańska Akademia Bezpieczeństwa rozpoczęła działania na rzecz edukacji seniorów i seniorek w zakresie bezpieczeństwa osobistego i zdrowotnego. Chodzi o to, by uwrażliwić zarówno seniorów, jak i ich otoczenie na potrzebę bliższego poznania swoich praw i odważnego wymagania, by były one respektowane. Dlatego też powstały dwa spoty edukacyjne z udziałem seniorów i seniorek. Scenariusze spotów konsultowane były z aktorami tak, by jak najskuteczniej dotrzeć do ich rówieśników. Spoty będą miały premierę podczas inauguracji Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa, 29 listopada, a później obejrzeć je będzie można w TVK Winogrady, w internecie i podczas spotkań z seniorami.

Zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy wysyłać na adres: centrum@centrumis.pl (w temacie prosimy napisać BEZPIECZEŃSTWO) lub telefonicznie: 61 847 21 11. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 listopada lub do wyczerpania się puli miejsc.

Informator i cykliczne spotkania

W ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa wydany zostanie aktualny informator, przygotowany we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, w którym seniorzy i seniorki zapoznają się ze swoimi prawami, z możliwościami ochrony swojego mienia i dochodzenia swoich praw.
Cyklicznie organizowane będą również w środowiskach seniorskich dwa rodzaje spotkań. Pierwsze z nich to spotkania dotyczące bezpieczeństwa osobistego (bezpieczeństwo w domu, na zakupach i pierwsza pomoc). Organizatorami są Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego i Komenda Miejska Policji.
Drugi cykl spotkań będzie dotyczyć bezpieczeństwa zdrowotnego i opieki zdrowotnej. Organizatorami są Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Autopromocja Prenumerata indywidualna Gazety Senior

Inauguracja Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa: 29 listopada 2016 godz. 11.00, Collegium Da Vinci, sala A004

Organizatorzy: Centrum Inicjatyw Senioralnych, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, Komenda Miejska Policji, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Partner: Collegium da Vinci

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.