Program „Bezpieczny Senior”

Program „Bezpieczny Senior”

15 września 2015 roku Pani Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewa Mańkowska oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, podpisali koncepcję dotyczącą działań w zakresie zapobiegania oszustwom metodą na tzw. „wnuczka”.

Uroczyste podpisanie koncepcji wojewódzkiego programu profilaktycznego pn. „Bezpieczny Senior” odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Koncepcja przewiduje prowadzenie wspólnych działań ukierunkowanych na szeroko zakrojoną akcję o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Ma ona być skierowana nie tylko do osób starszych, ale także do instytucji i podmiotów, które na co dzień mają kontakt z seniorami. Można wśród nich wymienić wspólnoty mieszkaniowe, rady osiedli, banki, pocztę, parafie. Ważnym adresatem działań są także dzieci, młodzież i studenci – czyli wnuczkowie, którzy powinni informować swoich dziadków o zagrożeniach.

Wszystkie podejmowane dotychczas działania prewencyjne opierały się o realizację przedsięwzięć w postaci szkoleń, konferencji, spotkań, debat społecznych, happeningów czy kolportażu materiałów edukacyjnych o tematyce związanej z oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”. Podpisana w dniu dzisiejszym koncepcja zapewni konsolidację działań Urzędu Marszałkowskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w tym zakresie oraz otworzy drogę do rozszerzenia działań dotyczących przedmiotowego zagadnienia na kolejne obszary.

kom. Kamil Rynkiewicz

bezpieczny 2

Źródło: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.