Projekt edukacyjny dla seniorów

Projekt edukacyjny dla seniorów

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje bezpłatne warsztaty edukacyjne dla osób po 55. roku życia. Projekt edukacyjny dla seniorów „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior” będzie realizowany od stycznia do połowy kwietnia 2019 r.

Trwa nabór do projektu „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”, w ramach którego będą prowadzone bezpłatne warsztaty edukacyjne dla osób po 55. roku życia. Głównym celem projektu jest wzrost świadomości finansowej w obszarze gospodarowania budżetem domowym oraz w zakresie działania instytucji finansowych i oferowanych przez nie usług finansowych. Projekt edukacyjny dla seniorów prowadzi Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, a realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Do stowarzyszenia mogą zgłaszać się instytucje działające na rzecz seniorów, które – po zakwalifikowaniu do projektu – rekrutują uczestników na warsztaty.

Warsztaty, realizowane od stycznia do połowy kwietnia 2019 roku, obejmą grupę 300 seniorów i seniorek na obszarze kilku województw (woj. lubelskie, mazowieckie, małopolskie i pomorskie). Dwugodzinne spotkanie będzie składać się z dwóch modułów tematycznych: dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego. Spotkanie będzie wzbogacone indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami, które będą oparte na przykładach z życia codziennego. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz drobny upominek.

Informacji na temat projektu ze strony Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej udziela Iwona Karmasz – koordynatorka ds. szkoleń. Kontakt: tel. 58/624-98-76; e-mail: ikarmasz@skef.pl.

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.