Projekt Mój drugi dom – jak starać się o miejsce?

Projekt Mój drugi dom – jak starać się o miejsce?

W największym wrocławskim Domu Pomocy Społecznej w lutym otwarto jeden z czterech zaplanowanych we Wrocławiu dziennych domów pomocy społecznej. W uroczystym otwarciu wziął udział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Projekt Mój drugi dom ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie łącznie 120 miejsc w czterech dziennych domach pomocy we Wrocławiu.

– Ustawa o pomocy społecznej tak nazywa te miejsca, choć tak naprawdę są to miejsca spotkań dla wszystkich wrocławskich seniorów, który mogą i chcą wyjść z domu, bo są na tyle sprawni. Poza aktywizacją społeczną, która będzie miała tu miejsce, domy oferują m.in. rehabilitację dla osób starszych – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Dzienny dom zlokalizowano w DPSie, aby można było kontynuować wsparcie w formie instytucjonalnej, jeśli zajdzie taka potrzeba. – Ale do tego nie zachęcamy, takie miejsca mają sprawić, że seniorzy pozostaną sprawni jak najdłużej – podkreśla prezydent.

30 miejsc dla seniorów

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 przeznaczony jest dla 30 osób starszych niesamodzielnych, wymagających opieki lub wsparcia w codziennych czynnościach. Budynek został dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Utworzono sale wypoczynkowe, świetlicę, jadalnię, pomieszczenie do terapii oraz gabinety dla pielęgniarki i psychologa. W kolejnych trzech domach w ramach projektu Mój drugi dom podobnie przewidziano po 30 miejsc.

Kolejne domy

W ramach programu powstaną jeszcze trzy placówki, dwa DDP na Brochowie przy ul. Semaforowej, które ruszą już w sierpniu i kolejny we wrocławskiej Leśnicy, który wystartuje z początkiem 2020 r. Razem z obecnie funkcjonującymi we Wrocławiu będzie osiem tego typu miejsc, gdzie osoby wymagające opieki znajdą bezpieczne miejsca na dzienny pobyt.

Partner Społeczny

W chwili otwarcia (DDP przy ul. Karmelkowej – przyp. red) już 13 podopiecznych zadeklarowało swój udział – informuje Agata Pacholska z fundacji Bajkowy Świat, partnera społecznego projektu, w ramach którego powstanie we Wrocławiu 120 miejsc dla osób starszych potrzebujących wsparcia.

W każdej nowej lokalizacji dziennego domu opieki projekt otwiera informacyjno-motywujące spotkanie, które prowadzą pracownik socjalny i psycholog. Psycholog tłumaczy, na czym polega projekt i motywuje do udziału w proponowanych zajęciach (radził już np. co zrobić, jak zabraknie chęci do przyjścia). Warto jednak podkreślić, że zainteresowanie spotkaniami przeszło wszelkie oczekiwania organizatorów – pojawiło się na nich wielu seniorów i opiekunów.

Opiekunowie

Problem opieki jest problemem całej rodziny, dlatego wsparcie kierowane jest nie tylko do podopiecznych, ale i ich opiekunów. Najczęściej są to bliscy, choć w przypadku osób samotnych także sąsiedzi. Fundacja wcześniej prowadziła m.in. ośrodek terapii stresu, dzięki czemu można było poznać osoby starsze opiekujące się osobami zależnymi i nawiązać współpracę ze specjalistami, którzy są pomocni w takiej sytuacji.
– Moje doświadczenia potwierdzają, że opiekunowie są bardzo obciążeni psychicznie i fizycznie. Często jest im bardzo trudno pogodzić się z sytuacją, w której się znaleźli. W ramach projektu „Mój drugi dom” mają zapewnione wsparcie psychologiczne i mogą z niego korzystać cyklicznie – mówi Anna Pacholska, szefowa fundacji.

Nowatorskie działania

Druga rola i zadanie dla fundacji to integracja międzypokoleniowa i łączenie lokalnych społeczności, takich jak szkoły, przedszkola, kluby seniora z dziennym domem pomocy. W praktyce będzie to zależało od tego, jakie organizacje działają wokół konkretnej placówki. Socjoterapeuta będzie koordynował różne formy integracji. Obok opieki i wsparcia psychologicznego seniorzy skorzystają np. z porad dietetyka i kulinoterapii (terapii poprzez zajęcia kulinarne). Fundacja stara się, aby zakładany wysoki poziom usług był naprawdę wysoki.

Projekt Mój drugi dom – jak starać się o miejsce?

Zainteresowanie jest spore, ale wciąż można składać wnioski. Pani Sylwia Sobczak w Miejskim Centrum Usług Socjalnych odpowie na wszystkie pytania. Zaprasza do kontaktu od poniedziałku do piątku pod numerem tel. 71 376 99 40 lub mailowo: sylwia.sobczak@mcus.pl. Uzyskamy tu również informację o kolejnych spotkaniach informacyjnych w nowych lokalizacjach, które będę uruchamiane we Wrocławiu.

Umowa jest podpisywana na 3 miesiące. Doświadczenia pokazują, że to dobry okres próbny dla obu stron. – Zachęcam do spróbowania. Warto przyjść, pobyć, poczuć, czy to jest dla mnie – zachęca Anna Pacholska. I dodaje, że dużo otrzymuje od podopiecznych. – Mają tak wiele do przekazania, cały czas uczę się od nich.

Więcej informacji na stronie www.mcus.pl.

Projekt Mój drugi dom – finansowanie

Projekt jest realizowany przez Gminę Wrocław (Lidera projektu), w imieniu której projekt realizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu oraz Fundacja „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu (Partner projektu). Całkowite nakłady na realizację projektu wyniosą 8 777 028,16 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego: 8 338 176,75 zł.

O tym, że prezydent Wrocławia Jacek Sutryk jest mocno zaangażowany w politykę senioralną świadczą zadania, które sobie postawił w kampanii wyborczej. Teraz możecie śledzić realizację tych zadań na stronie www.sutryk.pl. Warto tam zaglądać, bo Wrocław, miejsce, w którym mieszkamy, to nasza wspólna sprawa.

Źródło: Gazeta Senior wyd. 4/2019

Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.