Przyjaciel Seniora – nagrody przyznano! Linda Matus wyróżniona.

Przyjaciel Seniora – nagrody przyznano! Linda Matus wyróżniona.

Wrocławska Rada Seniorów pierwszy raz przyznała statuetki „Przyjaciel Seniora”. Początki były oczywiście trudne. Rozważania, kto powinien podejmować decyzje, jak powinno wyglądać zgłoszenie, kto ma prawo zgłaszać kandydatów do tego zaszczytnego tytułu. Udało się rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości i oto po raz pierwszy mamy przyjemność poinformować, że kapituła przyznała tytuł i statuetki następującym osobom i instytucjom:

Linda Matus redaktor naczelna czasopisma dla seniorów „Gazeta Senior”. Za całokształt działalności na rzecz seniorów.
Adam Zych profesor zwyczajny w Dolnośląskiej Wyższej Szkole we Wrocławiu. Specjalizuje się w gerontologii społecznej, pedagogice starzenia się i starości oraz psychologii religii, autor wielu publikacji.
Ryszard Sławczyński dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu miejsce, gdzie pokolenia mogą się integrować przy muzyce, literaturze i sztukach plastycznych. Miejsce szczególnie przyjazne seniorom.
Restauracja „Bernard” jest otwarta na potrzebujących. Organizuje wspólnie z Radą Osiedla Stare Miasto coroczne spotkania wigilijne dla osób samotnych. To tutaj, wspólnie z Wrocławskim Centrum Seniora, urządzono dla najstarszych wrocławskich małżeństw uroczyste kolacje i przyjęcia urodzinowe dla najstarszych mieszkańców naszego miasta.
Miejska Biblioteka Publiczna za szczególne zaangażowanie w rozszerzanie czytelnictwa wśród starszych wiekiem, za pomoc w posługiwaniu się katalogiem, za umiejętność porozumiewania się z głuchoniemymi.

W regulaminie konkursu zostały wyznaczone następujące kryteria dla osób lub instytucji ubiegających się o przyznanie tytułu:
przez minimum 5 lat prowadzić działalność na rzecz seniorów,
– realizować programy zmierzające do poprawy sytuacji i jakości życia seniorów,
– promować inicjatywy związane z działaniami na rzecz seniorów,
– propagować w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania obrazu seniorów,
– podejmować współpracę z innymi podmiotami w obszarze pro senioralnym.

Do konkursu zgłoszono 12 kandydatur. Kapituła postanowiła w 2016 roku przyznać pięć tytułów „Przyjaciel Seniorów”. Uroczyste wręczenie tytułu i okolicznościowych statuetek będzie miało miejsce w czasie tegorocznego Marszu Kapeluszy na wrocławskim rynku 22 września. Gratulujemy!


Jest to okazja do przypomnienia dokonań Pani redaktor Lindy Matus, które znalazły się w uzasadnieniu jej kandydatury i przekonały Kapitułę do przyznania tytułu Przyjaciel Seniorów.

Linda Matus jest pomysłodawcą, wydawcą i redaktor naczelną czasopisma dla seniorów pt. „Gazeta Senior” pod wcześniejszym tytułem „Czerwony Portfelik Senior”, który wydawany jest od 2011 r. (od stycznia 2015 r. także portalu internetowego dla seniorów GazetaSenior.pl).

Pismo za cel stawia sobie aktywizację seniorów poprzez dostarczanie informacji, sprawdzonych i istotnych z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań osób starszych. Czasopismo wydawane jest w dużym formacie (bliski A3), pisane dużą czcionką, drukowane na lekkim gazetowym papierze. Redakcja stosuje wiele zabiegów redaktorskich i graficznych, które ułatwiają lekturę osobom starszym. Periodyk przeciwstawia się marginalizacji seniorów, która ma miejsce poprzez wykluczanie ich z dostępu do ważnych informacji (dziś e-informacji), a te stanowią punkt wyjścia do poprawy jakości życia osób starszych. Przy redakcji stworzyła zespół seniorów redaktorów-wolontariuszy.

„Gazeta Senior” obejmuje patronatem medialnym wiele cennych inicjatyw na rzecz seniorów. Cyklicznie patronuje wielkim wydarzeniom, takim jak Dni Seniora we Wrocławiu, Senioralni.Poznań, Targi Seniora, Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”, Parada Seniorów itp. Promuje także mniejsze projekty społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programu Aktywność Społeczna Osób Starszych (ASOS) realizowany przez MPiPS, dla przykładu projekt Piszemy+ (ogólnopolskie warsztaty twórczego pisania i konkurs literacki z nagrodami dla osób 60+).

Na łamach „Gazety Senior” przybliża sylwetki seniorów, których życie jest przykładem pomyślnego i optymistycznego starzenia się. Sięga po osoby rozpoznawalne tj. gwiazdy i znakomitości różnych środowisk, ale także zwykłych seniorów z sąsiedztwa.

Autorka książki „Niezbędnik Wrocławskiego Seniora”, współzałożycielka Klubu Seniora Podróżnika przy „Gazecie Senior”, inicjatorka Programu Otwarci 50+ łączącego seniorów i biznes.

Prowadzi działania edukacyjne kierowane do środowisk biznesowych i społecznych tj. organizacji pozarządowych. Regularnie prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje z komunikacji oraz marketingu i reklamy kierowanych do seniorów.

Współpracuje ze specjalistyczną prasą skierowaną do menedżerów, specjalistów, właścicieli i prezesów firm, na której łamach dzieli się ekspercką wiedzą z zakresu tzw. Silver marketing (m.in współprowadzi stały cykl dot. srebrnego marketingu w magazynie Marketer+ oraz publikuje w czasopiśmie „Nowa Sprzedaż”). Działania te podnoszą kompetencje i inspirują starania różnych organizacji zmierzające do rozwoju usług, produktów na rzecz seniorów, nie tylko komercyjnych, ale także tych o charakterze społecznym.

Współpracuje z organizacjami samorządowymi np. Wrocławskim Centrum Seniora oraz uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora, PZERiI i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów w całym kraju. We współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zrealizowała cztery projekty z edukacji finansowej dla seniorów.

Jerzy Dudzik i Zespół Gazety Senior

Redakcja
Kategorie
Udostępnij

Zapisz się do newslettera Gazety Senior!

To proste, aby otrzymywać nasz Newsletter, wypełnij trzy pola poniżej i kliknij „Zapisz mnie do Newslettera”. Usługa jest bezpłatna.