Trwa nabór na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024)

Rada do Spraw Polityki Senioralnej kończy swoją kadencję w tym roku, a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady kolejnej kadencji. Kandydaci powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej, aby Rada mogła się stać forum otwartego dialogu o rozwoju polityki społecznej wobec starości i starzejącego się … Czytaj dalej Trwa nabór na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-2024)